İçeriğe geçin

FTIR

_FTIR

Marka: Bruker
Model: Tensor II

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), matematiksel Fourier dönüşüm yöntemi ile ışığın infrared yoğunluğuna karşı dalga sayı¬sını ölçen bir kimyasal analitik yöntemdir. FTIR, bir tür titreşim spektroskopisidir. Infrared yani kızılötesi ışınlar molekülün titreşim hareketleri tarafından soğurulmaktadır. Matematiksel Fourier dönüşümü spektroskopisinde ışıma şiddeti, zamanın bir fonksiyonu olarak alınır. Her dalga boyunu ayrı ayrı tarama gerekmeksizin hızlı ve yüksek çözünürlükte spektrumlar elde edilebilmektedir. Bu yöntem ile moleküler bağ karakterizasyonu yapılarak; katı, sıvı, gaz veya çözelti halindeki organik bileşiklerin yapısındaki fonksiyonel gruplar, iki bileşiğin aynı olup olmadığı, yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının aromatik ya da alifatik olup olmadığı belirlenebilmektedir. Ayrıca biyokimyasal olarak; karbonhidrat, fosfolipit, aminoasit ve proteinlerin yapı analizlerinde belirleyicidir. Bu cihazla kimyasal bağ analizi ve sıvı ya da katı malzemelerdeki fonksiyonel grupların saptanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Polimer, malzeme bilimleri, kimya ve seramik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.