İçeriğe geçin

LC/Q-TOF/MS

_Q TOF LC MS

Marka: Agilent Technologies
Model: 6530

Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (LC/Q-TOF/MS), kantitatif ve kalitatif analizler için eşsiz hız ve duyarlılıkta ölçümlere olanak sağlamaktadır. LC/MS sistemleri, sıvı kromatografinin fiziksel ayırma gücü ile kütle spektrometresinin kütle analiz gücünün kombinasyonundan oluşmuş sistemlerdir. QTOF LC/MS sisteminde, örnek, fiziksel özelliklerine göre ayrılır, iyonlaştırılarak hem quadropol hem de uçuş zamanlı dedektörler ile çok küçük derişimlerdeki örneklerin bile teşhis ve miktar tayini yapılabilmektedir. Yüksek çözünürlüklü bir LC/MS cihazının verebileceği en düşük tayin sınırını sunmaktadır. Bu cihaz, proteomik ve metabolomik çalışmalarda kullanılabilmektedir. Ayrıca kimya, biyokimya, polimer, ilaç, kozmetik, gıda, farmakoloji, tıp, toksikoloji ve çevre çalışmalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.