İçeriğe geçin

GC MS-QP

_GC MS 2010 plus

Marka: Shimadzu
Model: 2010 Plus

Gaz kromatografisi-kütle Spektrometresi (GC/MS), gaz kromatografisi ve kütle spektrometresinin eşleştirildiği bir analiz yöntemi olarak kullanılmaktadır. Gaz fazında bulunan ya da gaz fazına geçirilen analit, ilk önce gaz kromatografi kolonunda kaynama noktasına ya da uçuculuğuna göre bileşenlerine ayrıldıktan sonra iyonlaştırılır ve kütle oranlarına göre tayin edilmektedir. Bu cihazın uygulama alanları; uçucu maddeler, gıda örnekleri, yağ örnekleri, petrol türevi maddeler, ilaç ve uyuşturucu maddeleri kapsamaktadır.