İçeriğe geçin

Misyon

Cumhuriyet Üniversitesi ve bölgemizde AR-GE düzeyini daha ileri bir seviyeye taşımak TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden, uluslararası fonlardan ve Avrupa Birliği proje sisteminden üniversitemizin daha fazla yararlanabilmesini sağlamaktır. Üniversite, sanayi ve özel sektör işbirliğine ciddi düzeyde katkı sağlamaktır. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmaktır.

Merkezin diğer hedefleri çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemektir. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için etkin ve verimli araştırma imkanları ile araştırma ortamları hazırlamaktır. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını hizmet alımı kapsamında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamaktır. Üniversitemizin ve bölgemizin ortak araştırma altyapı ve ileri analiz ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra bölgede yoğun olan ekonomik faaliyet alanlarında yüksek teknolojik çözümler ve ürünler üretilmesine katkı sağlamaktır.