ࡱ>   gbjbj 4Pr\r\bbbbbvvvv"v?2 F1H1H1H1H1H1H1$36Ll1bl1bb1+++bbF1+F1++V-- F, n-2120?2v-,6I(6--\6b-4+l1l1+?26> (:CTAM 2019 ANAL0Z F0YAT L0STES0 ANAL0Z F0YAT HPLC Numune haz1rlama 20 TL/numune Analiz Kolon + zc getirildiinde 100 TL/numune 70 TL/numune Kromatografik yntem geli_tirme 500 TL/numune GC-MS Numune haz1rlama 40 TL/numune Kalitatif analiz Kolon getirildiinde 80 TL/ numune 60 TL/numune Kantitatif analiz (tek bile_en/ ilave bile_en ba_1na) Kolon getirildiinde 160 TL/+40 TL 130 TL/+30 TL Ktphane tarama 40 TL/numune Esansiyel ya bile_enleri/Ya asitleri Kompozisyonu % ba1l miktar 250 TL/ numune FT-IR Spektrumu rnek haz1rlama (ATR/KBr Pelet) 40TL/numune Analiz (ATR/KBr Pelet) 20TL/numune Q-TOF LC/MS MALDI-TOF MS 300 TL ESI-MS 200 TL Kalitatif analiz (tek bile_en) 200 TL Kalitatif analiz (ilave bile_en ba_1na) 50 TL Kantitatif analiz (tek bile_en) 200 TL Kantitatif analiz (ilave bile_en ba_1na) 50 TL Numune haz1rlama 200 TL ESI-metod geli_tirme 2000-10000 TL *CTAM taraf1ndan belirlenecektir. *Analiz talebi ncesi CTAM ile gr_lmesi gerekmektedir. SEM Alt1n veya Karbon Kaplama (Yal1tkan Numuneler iin) 40 TL/5 Dakika Kritik Noktada Kurutma 40 TL/Adet SEM 140 TL/Saat STEM Dedektr ile 0nceleme 100 TL/Saat SEM-EDX Analizi 40 TL/Adet Raporlama 400 TL/Numune SEM iin Uzman E_liinde Kullan1m Semineri 400 TL/gn-ki_i NKLEER MANYET0K REZONANS SPEKTROMETRES0 (NMR (400 MHz) Analiz Dtero zc CTAM dan Dtero zc Analizi Talep Eden Ki_iden 1H-NMR 80 TL 40 TL 13C-NMR 120 TL 70 TL D2O Dei_imi 80 TL 40 TL APT 240 TL 200 TL DEPT (45-90-135) 240 TL 200 TL COSY 240 TL 200 TL HMBC 240 TL 200 TL HSQC 240 TL 200 TL HMQC 240 TL 200 TL 19F-NMR 350 TL 300 TL 15N-NMR 350 TL 300 TL 31P-NMR 350 TL 300 TL Analiz zeltisi Haz1rlama 20 TL 20 TL *Yukar1da belirtilen tm lmler oda s1cakl11n1n alt1ndaki s1cakl1klarda da yap1lmaktad1r. Bu ko_ullarda lm yapt1rmak istenirse her numune iin 50 TL ek cret al1nacakt1r. zcsz kabul edilen numunelerde, CDCl3, DMSO-d6 ve D2O d1_1ndaki zclerle al1_1ld11nda her bir numune iin yan tarafta zc trlerine gre belirtilen ek cret al1nacakt1r. Aseton-d6 30 TL Metanol-d4 40 TL Tetrahidrofuran-d8 80 TL Diklormetan-d2 80 TL Toluen-d8 50 TL *0ki saati a_an analizlerde analiz cretine ilave her saat iin %20 ek cret al1n1r. ICP-MS Doal sularda znm_ element (TK0.1) (10 elemente kadar) 160 TL Doal sularda znm_ element (TK0.1) (20 elemente kadar) 180 TL Raporlama 400 TL/Numune Uv-vis Spektrofotometre Numune haz1rlama 20 TL/ numune Spektrum tarama 10 TL/ numune Kantitatif analiz 25 TL/ numune Polarimetre 20 TL/ numune DSC 7020 ((-180C) 725C) 130 TL/ 1-3 saat 150 TL/ 3-7 saat 190 TL/ 7-15 saat Kalorimetre 40 TL/ numune GPC 1 numune 150 TL/numune 2-5 numune 140 TL/ numune 6 numune ve fazlas1 130 TL/ numune XRF 100 TL/ numune A_1nma Test Cihaz1 120 TL/ numune Halkal1 0nce tc 4 $@B\^bfhrz|D F H βpiMpipipipipiMpipipip7hSKh55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh51h5h5B*CJOJPJQJaJnHphtH:h5h55>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtHhSKhSKB*ph7hSKh%]15B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhphl5CJOJQJaJh-x5CJOJQJaJhphp5CJOJQJaJ@BP\^`bf^NNNd$Ifgd5K$wkd$IfK$L$F;0k#ff  t8d8df#644 FBap8d8dytSK$d$Ifa$gd(!K$d$Ifgddb$a$gdpfhrvz~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!z|~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! @ D ~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!D F ~nnnd$Ifgd5K$kdp$IfK$L$FvFk#FFZfd tf#6  44 FBapyt(! ~nnnd$Ifgd5K$kdN$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! ~nnnd$Ifgd5K$kd,$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! ~nnnd$Ifgd5K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! Z ~nn^d$Ifgd5K$d$IfgdAK$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! , J h l ~n`nnd$Ifgd5d$Ifgd5K$kd$IfK$L$FFk#FFZfd tf#6  44 FBapyt(!H J l n X Z f h ɭɕzdN51h5h)B*CJOJPJQJaJnHphtH+h)B*CJOJPJQJaJnHphtH+hLGB*CJOJPJQJaJnHphtH4h)h5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH.h)B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hSKh55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh51h5h5B*CJOJPJQJaJnHphtH+hAB*CJOJPJQJaJnHphtHl n ~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$FvFk#FFZfd tf#6  44 FBapyt(! 6 T X ~nnnd$Ifgd5K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!X Z ^ b f ~nnnd$Ifgd5K$kd` $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!f h ~n^nd$Ifgd)K$d$Ifgd5K$kd> $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! ~nnnd$Ifgd5K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! 8 : ~nnnd$Ifgd5K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!  " : < > B D Z \ ͷcG+7hSKh55B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hSKh*5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:h5h)5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh)1h5h)B*CJOJPJQJaJnHphtH+h)B*CJOJPJQJaJnHphtH+h[bB*CJOJPJQJaJnHphtH4h)h)B*CJOJPJQJ\aJnHphtH.h)B*CJOJPJQJ\aJnHphtH : < > @ B ~nnnd$Ifgd5K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!B D \ ` d ~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!\ d f ~ Ǭg`E*4hh*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hhB*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh*1h5h*B*CJOJPJQJaJnHphtH+h{B*CJOJPJQJaJnHphtH+h~B*CJOJPJQJaJnHphtH4h*h*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH.h{B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh51h5h5B*CJOJPJQJaJnHphtH d f ~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! ~nnnd$Ifgd5K$kdr$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! R\`bɮ}gɮgNG}1NG+h1B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbh61h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH+hq {B*CJOJPJQJaJnHphtH+h~B*CJOJPJQJaJnHphtH4hq {h*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hq {h6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh*1h5h*B*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH ~nnnd$Ifgd5K$kdP$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!R^`~nnnd$Ifgd5K$kd.$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!`b~n^^d$Ifgd5K$d$Ifgd6K$kd $IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~n^^d$Ifgd5K$d$IfgddbK$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!68:DHJrtϹ~cϹK04h1h'WB*CJOJPJQJ\aJnHphtH.h'WB*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h1h6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4h1h1B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh61h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH+h1B*CJOJPJQJaJnHphtH+h~B*CJOJPJQJaJnHphtH4hq {h6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH 8FH~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!HJt~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!tLNPRVXӽf_A(! hdbh.4f1h5h.4fB*CJOJPJQJaJnHphtH:h5h.4f5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhx4hxhx6B*CJOJPJQJaJnHphtH7hxhx6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh'W1h5h'WB*CJOJPJQJaJnHphtH+h0B*CJOJPJQJaJnHphtH+hisB*CJOJPJQJaJnHphtH+h'WB*CJOJPJQJaJnHphtH NP~nPkdb$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytB6d$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!PRTVX`dhnkd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!d$Ifgd5K$X`hjBDln:<68FʭÔqjN7h5h65B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbh7hSKh5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhU1h5hUB*CJOJPJQJaJnHphtH+hv!aB*CJOJPJQJaJnHphtH hdbh61h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH7hSKh65B*CJOJPJQJ\aJnHphtHhj~p```d$Ifgd5K$d$Ifgd5kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!(>B~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!BDNhl~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!ln~nnnd$Ifgd5K$kdl$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdJ$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!6:~nnnd$Ifgd5K$kd($IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!:<~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!68~nPkd $IfK$L$FYk#ff# tf#644 FBap ytB6d$Ifgd5K$kd$IfK$L$F,Fk#ffZfd tf#6  44 FBapytU8FvZJd$Ifgd5K$kd$!$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!$d$Ifa$gd5$d$Ifa$gd5K$FT\tv(*,.`b FHnptʱʱʪvvv[vvvvvvvv4h5h6B*CJH*OJPJQJaJnHphtH1h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH4h5h6B*CJH*OJPJQJaJnHphtH hdbh61hd/5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7h5h65B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h#5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH#(~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd!$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!(*HT`~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd"$IfK$L$FwFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!`bn|~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd#$IfK$L$FwFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kdv$$IfK$L$FhFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kdN%$IfK$L$F;Fk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd&&$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(! *8F~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd&$IfK$L$FwFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!FHR`n~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd'$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!np~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd($IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd)$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!"$rtx*,<>HJVXfh|~߮zzzzzzzz4h5h6B*CJH*OJPJQJaJnHphtH1hh6B*CJOJPJQJaJnHphtH+h6B*CJOJPJQJaJnHphtH4h5h6B*CJH*OJPJQJaJnHphtH hdbh61h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH'"~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd^*$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!"$Zfr~n[[$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd6+$IfK$L$FFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!rtv~p`d$Ifgd5K$d$Ifgd5kd,$IfK$L$FhFk#FFZFd tf#6  44 FBapyt(!FZfx$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$$d$Ifa$gd5K$Pkd,$IfK$L$Fk#ff# tf#644 FBap yt*fhj}mmZ$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kdx-$IfK$L$F4wFk#FFF tf#6  44 FBapytv!a}mmZ$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kdX.$IfK$L$F4Fk#FFF tf#6  44 FBapytv!a}mmZ$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd8/$IfK$L$F4Fk#FFF tf#6  44 FBapytv!a}mmZ$d$Ifa$gd5K$d$Ifgd5K$kd0$IfK$L$F4Fk#FFF tf#6  44 FBapytv!a}j$d$Ifa$gdB6K$kd0$IfK$L$F4Fk#FFF tf#6  44 FBapytv!ad$Ifgd5K$Pkd1$IfK$L$Fmk#ff# tf#644 FBap yt*TV\bfh (*ů̙ů̙mT>T7 hdbhlO+h(e4B*CJOJPJQJaJnHphtH1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH+hZ{B*CJOJPJQJaJnHphtH+hpB*CJOJPJQJaJnHphtH+hQB*CJOJPJQJaJnHphtH+h6B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbh61h5h6B*CJOJPJQJaJnHphtH4hSKh65B*CJOJPJQJaJnHphtHVdf~nnnd$Ifgd5K$kdj2$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!fh~nnnd$Ifgd5K$kdH3$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! &(~nn^d$Ifgd5K$d$IfgdB6K$kd&4$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!(*Z^b~n^^d$Ifgd5K$d$Ifgdfd)K$kd5$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!*Zbd.0<>VvxʭʭsW7h5hlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hvhlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH:h5hlO5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH+h@B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhlO1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH7hSKhlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtHbd~nnnd$Ifgd5K$kd5$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kd6$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!*.~nnnd$Ifgd5K$kd7$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!.048<~nnnd$Ifgd5K$kd|8$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!<>Vrv~nnnd$Ifgd5K$kdZ9$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!vx|~nnnd$Ifgd5K$kd8:$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!*.~nnnd$Ifgd5K$kd;$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! .02:<TtvNP\^fǩzssWssWssszssWsW7hSKhlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhlO+hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH:h5hlO5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7h5hlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7h&hlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH".026:~nnnd$Ifgd5K$kd;$IfK$L$FFk#FFZfd tf#6  44 FBapyt(!:<Tpt~nnnd$Ifgd5K$kd<$IfK$L$F;Fk#FFZfd tf#6  44 FBapyt(!tvz~~nnnd$Ifgd5K$kd=$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kd>$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdl?$IfK$L$F;Fk#fFZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdP@$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!,JN~nnnd$Ifgd5K$kd.A$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!NPTX\~nnnd$Ifgd5K$kd B$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!\^f~nnnd$Ifgd5K$kdB$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdC$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! F^`hjvx 68:樒wawa+hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH4hSKhlO5B*CJOJPJQJaJnHphtH+hC+xB*CJOJPJQJaJnHphtH1h5hC+xB*CJOJPJQJaJnHphtHU7hSKhlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhlO1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH~nnnd$Ifgd5K$kdD$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!5 TL/ 100 g Diskli Kaba tc 35 TL/ kg Mastersizer 3000 60 TL/ numune Sperkritik Ekstraksiyon Cihaz1 1000 TL/gn Yzey Film Kaplama Cihaz1 (Langmuir Blodgett) 400 TL/Analiz birim fiyat1 BET Yzey Alan1 lm 200 TL Floresans Spektrofotometresi 10 TL/saat D0ER ANAL0ZLER Klasik PCR (primer hari*) 40 TL/ reaksiyon * Primer dizayn1 isteniyorsa primer fiyat1 ve dizayn ayr1 hesaplanacakt1r. Real Time PCR (kit, primer/prob hari) 100 TL/reaksiyon Real Time PCR (kit, primer /prob dahil*) *CTAM ile gr_lmelidir. DNA/RNA 0zolasyonu (Bioneer ExiPrep 16Plus ile kit hari) 50 TL/ reaksiyon DNA/RNA 0zolasyonu (Bioneer ExiPrep 16Plus ile kit dahil*) *CTAM ile gr_lmelidir. DNA/RNA izolasyonu (Manuel kit ile; doku/kan) 60 TL/ rnek DNA izolasyonu kitsiz (Fenol kloroform ya da Salting-out ile) 30TL / rnek Agaroz jel elektroforezi 20 TL/ 50 rnek Jel/membran grntleme ve fotoraf alma 10 TL/ jel TRANSBLOT TURBO TRANSFER S0STEM (WESTERN BLOT) Protein Say1m1 (Bradford Assay) 20 TL/rnek 1-5 i_ gn SDS-PAGE elektroforez 300 TL/8 rnek 1-5 i_ gn Western blotlama (PVDF membrana) 800 TL/ 8 rnek 1-5 i_ gn ECL grntleme (otoradyografi) 300 TL/ 8 rnek 1-5 i_ gn ECL grntleme (CCD kamera) 100 TL/8 rnek 1-5 i_ gn Dansitometrik Analiz 50 TL / 8 rnek 1-5 i_ gn *Kimyasallar analizi talep eden taraf1ndan kar_1lan1rsa analiz fiyatlar1na %25 indirim uygulanacakt1r. Floresans canl1 hcre grntleme 50 TL/ kullan1m Mikroplaka okuyucu 50 TL/kullan1m Manuel EL0SA testi (kit hari) 100 TL/reaksiyon Azot -Protein Tayini (Kjeldahl yakma) 25 TL/numune Homojenizatr 20 TL/ rnek Ultrasonik homojenizatr (sonikatr) 20 TL/ rnek Saf su 5 TL/litre Ultra saf su 10 TL/litre Haz1rl1k Laboratuvar1 Kullan1m1 (Ekipman donan1ml1) 200 TL/ayl1k *Fiyatlara %18 KDV dahil deildir. **Talep edilen tm analizler iin ncesinde CTAM ile gr_lmelidir. ***Analiz fiyatlar1nda uygulanan indirimler; Cumhuriyet niversitesi %50 Devlet niversiteleri %40 Vak1f niversiteleri %30 Sivas Kamu Kurum ve Kurulu_lar1 %30 Dier Kamu Kurum ve Kurulu_lar1 %20 Teknokentler %25 Prof.Dr. Mehmet ^0M^0R 0leri Teknoloji Uygulama ve Ara_t1rma Merkezi MDR FZ^~nnnd$Ifgd5K$kdE$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!^`~nnnd$Ifgd5K$kdbF$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kd@G$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!8h~p`P`d$IfgdC+xK$d$Ifgd5K$d$Ifgd5kdH$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdH$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! 68~nnnd$Ifgd5K$kdI$IfK$L$FFk#ffZfd tf#6  44 FBapyt@.8:<>@~nnnd$Ifgd5K$kdJ$IfK$L$FFk#ffZfd tf#6  44 FBapyt@.:<>@Bbdfh|ʹsb[B,B+hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhlO!h5hlOB*PJnHphtH:h5hlO5>*B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hSKhlO5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhC+x1h5hC+xB*CJOJPJQJaJnHphtH+hC+xB*CJOJPJQJaJnHphtH7h`hC+x5>*B*CJOJPJQJaJnHphtH @Bbdf~nnnd$Ifgd5K$kdK$IfK$L$FFk#ffZfd tf#6  44 FBapytSKfhVueeUd$Ifgd`hbK$d$Ifgd5K$kdtL$IfK$L$F;Fk#ffZfd  t f#6  44 FBapytSKVXrtZ\&(RX&ưưưư߰ߚz_4hSKh5B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbh?1h5h?B*CJOJPJQJaJnHphtH+h?B*CJOJPJQJaJnHphtH+hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH1h5hlOB*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhlO1hC+xhlOB*CJOJPJQJaJnHphtHVX~nnnd$Ifgd5K$kdrM$IfK$L$FFk#ffZFd tf#6  44 FBapyt(! VZ~nnnd$Ifgd5K$kdzN$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!Z\ueeed$Ifgd5K$kdXO$IfK$L$FvFk#fFZfd  t f#6  44 FBapyt(!n~nnnd$Ifgd5K$kdNP$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!"&ugWGGd$Ifgd5K$d$IfgdVK$d$Ifgd5kd,Q$IfK$L$FvFk#fFZfd  t f#6  44 FBapyt(!&(V~p```d$Ifgd5K$d$Ifgd5kd"R$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdS$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!p~nnnd$Ifgd5K$kdS$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdT$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nPkdxV$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytB6d$Ifgd5K$kdU$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!46LNdfh ,.DFH024\^|~dͲͲ͙ͲͲ͙ͲͲ͙ͲͲ͙ͲͲ͙ͲͲ͙y1h56B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhX1hhXB*CJOJPJQJaJnHphtH4 *hhXB*CJOJPJQJaJnHphtHhhXCJOJQJaJ hdbh7 *hSKh5B*CJOJPJQJaJnHphtH-6Nfhnkd W$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!d$Ifgd5K$.F~nn^d$IfgdB6K$d$Ifgd5K$kdW$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!FH~nn^d$IfgdB6K$d$Ifgd5K$kdX$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!2~nn^d$IfgdB6K$d$Ifgd5K$kdY$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!24^~~nn^d$IfgdB6K$d$Ifgd5K$kdZ$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!f~k$d$Ifa$gd=SXK$kd`[$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!dfhjl ^,.x<hܥlV+hXB*CJOJPJQJaJnHphtH1hSKhXB*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhX1h5hXB*CJOJPJQJaJnHphtH4hSKhX5B*CJOJPJQJaJnHphtH7hxhA6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH hdbhA7hGlhA6B*CJOJPJQJ\aJnHphtH!fhjlM===d$Ifgd5K$Pkd\$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytAd$IfgdB6K$Pkd>\$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytA~nnnd$Ifgd5K$kdb]$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(! ^~nnnd$Ifgd5K$kd@^$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kd_$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!(,~nnnd$Ifgd5K$kd_$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!,.x~nnnd$Ifgd5K$kd`$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kda$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!~nnnd$Ifgd5K$kdb$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapyt(!<h~p`P`d$Ifgd) K$d$Ifgd5K$d$Ifgd5kdtc$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapytuzJ~n^nd$Ifgd) K$d$Ifgd5K$kdRd$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapytuzJʹ{b[@$@7hGlhX56B*CJOJPJQJaJnHphtH4hGlhX5B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhHU1h5hHUB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHUB*CJOJPJQJaJnHphtH7h-hHU5>*B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhGl1h5hGlB*CJOJPJQJaJnHphtH+hGlB*CJOJPJQJaJnHphtH7h-hGl5>*B*CJOJPJQJaJnHphtH ~n^nd$Ifgd) K$d$Ifgd5K$kd0e$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapytuzJ~nPkdf$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytdbd$Ifgd_K$kdf$IfK$L$F;Fk#ffZfd tf#6  44 FBapytuzJhjlr "PR "&J©zzzzzso_R_hj5CJOJQJaJhd7h(5CJOJQJaJh( hdbh5+h?rB*CJOJPJQJaJnHphtH1h?rhGlB*CJOJPJQJaJnHphtH1h?rhXB*CJOJPJQJaJnHphtH7hGlhX56B*CJOJPJQJaJnHphtH4hGlhX5B*CJOJPJQJaJnHphtH hdbhXjl,Z d$Ifgd5K$d$Ifgd5Pkdpg$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytdbd$IfgdjK$ "$&J83gd:0hkdxh$$Ifl#H$ t0644 laytdbd$IfgddbPkdg$IfK$L$F;k#ff# tf#644 FBap ytdbJn$a$gd($a$gd(h(CJOJQJaJh(h(CJOJQJaJ21h:p3. A!"#$% $IfK$L$K!vh#v#v:V F;  t8d8df#6,559/ / / 4 FBp8d8dytSK$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fv tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fv tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ / 4 FBp ytB6$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F, tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytU$IfK$L$K!vh#vf#:V FY tf#6,5f#9/ 4 FBp ytB6$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fw tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fw tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fh tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fw tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fh tf#6,55Z5d / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#vf#:V F tf#6,5f#9/ / 4 FBp yt*$IfK$L$K!vh#v#v#v:V F4w tf#6+,555/ / / / 4 FBpytv!a$IfK$L$K!vh#v#v#v:V F4 tf#6+,555/ / / / 4 FBpytv!a$IfK$L$K!vh#v#v#v:V F4 tf#6+,555/ / / / 4 FBpytv!a$IfK$L$K!vh#v#v#v:V F4 tf#6+,555/ / / / 4 FBpytv!a$IfK$L$K!vh#v#v#v:V F4 tf#6+,555/ / / 4 FBpytv!a$IfK$L$K!vh#vf#:V Fm tf#6,5f#9/ / / 4 FBp yt*$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 99/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt@.$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt@.$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytSK$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; t f#6,55Z5d 9/ / / / / 4 FBpytSK$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F tf#6,55Z5d 9/ / / / / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fv t f#6,55Z5d 99/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V Fv t f#6,55Z5d 99/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ / 4 FBp ytB6$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ / 4 FBp ytA$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ / 4 FBp ytA$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpyt(!$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytuzJ$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytuzJ$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytuzJ$IfK$L$K!vh#v#vZ#vd :V F; tf#6,55Z5d 9/ / / / 4 FBpytuzJ$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ 4 FBp ytdb$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ 4 FBp ytdb$IfK$L$K!vh#vf#:V F; tf#6,5f#9/ 4 FBp ytdbs$$If!vh#vH$:V l t065H$ytdb s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J 3Normal dCJ_HaJmHsHtH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List tt Table Grid7:V0 d@@ _ List Paragraph ^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PH \ tXF*:d"%(-03>ITYalfzD l X f : B d `HPhBl:8(`Fn"rff(b.<v.:tN\^8@fVZ&F2f, J !#$&')*+,./12456789:;<=?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSUVWXZ[\]^_`bcdefghijkmyz{|}~L# @0( B S ? RANGE!A26} Xghi  - 0 A R r ? A b AhBSc| =In./Xiyq !'(-48>NO[_,-GK)4CHghtx().1PQWZ&,/5OPjky} IJ[c #$)*/167=>DFXY_`fhlmstz| ,-238; _ a h n   , 2 B C P T c d q u  ) * 7 B E K S T a e o p ~ " # , 0 @ A N R q r }  ! 0 4 N O _ ` *.ghx|*+RS_c{|&'24IJXYdf ./>?JL ./?Chiuy34@KmoKLq ./hi&'(c _ _ ` `  C D e f  0 0 R R ! ??CCKKLCCyyCKGG}}~ qq |5j2^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(|53S!b.+dlXv&g[MyY:DHU$) %r5)V-4LG 5?rsUH $!(!g!N"&,'$d'fd)*@.d/0%]1 23(e4Y5'5'6B6H7d7]X9 :;5U;k-@C@;N@uwE|F!HIe~IuzJ>;KSKD0MTNS|NlO4?QO7RvkUW'Wj5X=SX\]2^Q^_v!a4b[bdb`hbkbM$dVe]e.4f)2kC lGlwnyLoKqis)uC+x-xiXy}yq {Z{l{~6V*Yjl m@5 hUkSX?@*)X:0RGjMU=>Af%U 6N]Ac3@ARIldCf.wAA-\7f?Qk471 ?`(*@5vH]F! { [GvD~d'pNlVfl { [~0p#-(Txej @ UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math""*sGòs>I 'I '!r03QHP $P2!xx AlsTacettin Uredi Oh+'0X  ,8@HPAlsNormalTacettin Uredi287Microsoft Office Word@J@ @RI ՜.+,0 hp| '  Title Konu Bal !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry FData h1Table6WordDocument 4PSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore0 F2DBUCGRXL==20 FItem PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q