ࡱ> g^bjbj:: AXv\Xv\ 00T5* )))))))$,/~)E@)00k)}"}"}"08)}")}"}":&,hh'8"'p)*05*:'.0 0h'0h'}"))!5*0 > : T.C. CUMHUR0YET N0VERS0TES0 0LER0 TEKNOLOJ0 UYGULAMA VE ARA^TIRMA MERKEZ0 Cumhuriyet niversitesi, Kamps 58140 S0VAS e-mail: cutam@cumhuriyet.edu.tr http://cutam.cumhuriyet.edu.tr GEN0^ SPEKTRUMLU YKSEK ZNRLKL FOTOLUM0NESANS SPEKTROMETRE C0HAZI ANAL0Z TALEP FORMUAnalizi Talep Eden : Talep Edenin Adresi : Telefon/Faks/E-mail : 0mza : Deney sonular1n1n kullan1m amac1: & Y. Lisans & Doktora & Proje & Dan1_manl1k & Dier MALZEME C0NS0 & Metal /Ala_1m & Ala_1m & Yar1iletken & Polimer & Seramik NUMUNE ^EKL0 & Film & Kle Kristal ANAL0Z B0LG0LER0 & Oda s1cakl11nda lm & S1cakl1a Bal1 lm (20 K-300 K) Etiket No Numune Ad1 Numune geri isteniyor mu? 01 % Evet % Hay1r 02 % Evet % Hay1r 03 % Evet % Hay1r 04 % Evet % Hay1r 05 % Evet % Hay1r Analiz creti deme Bilgilerideme yapacak ki_i veya kurulu_un ad1: Varsa Proje No: Adres-Tel: Analiz cretinin yat1r1laca1 hesap no: TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35 T.C. Ziraat Bankas1 Cumhuriyet niversitesi ^ubesiRaporun ve Faturan1n Al1c1ya Gnderilme ^ekli % Elden %Posta* % Kargo* *Raporun ve/veya faturan1n posta veya kargoya verilmesi durumunda deme al1c1ya aittir. Gnderilen numune cam, plastik veya metal bir kaba konulmal1d1r. Po_et, torba, vb _ekilde konularak gnderilen numune iade edilecektir. Dklmeye kar_1 gerekli tedbirler al1narak gnderilmelidir. -Kullan1c1ya ve cihaza zarar verme olas1l11 olan rnekler kabul edilmeyecektir. AdetBirim Fiyat1 (TL)Toplam Fiyat (TL)Analizi Gerekle_tirilen Numune Toplam 0ndirim Miktar1 Ara Toplam%18 KDVGenel Toplam KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAK Laboratuar Kay1t Numaras1 Geli_ Tarihi Biti_ Tarihi Analiz Tutar1 Al1nan Avans Miktar1 Analizi Yapan1n 0mzas1: Laboratuvar Mdrnn 0mzas1: Prof. Dr. Mehmet ^im_ir Analiz cretinin yat1r1laca1 banka hesap numaras1: T.C. Ziraat Bankas1 Cumhuriyet niversitesi ^ubesi, Hesap No: TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35 0ki nsha doldurunuz " CTAM Deney Hizmet Szle_mesi Bu szle_me CTAM Laboratuvar1 ile M_teri aras1ndaki Hizmet Szle_mesidir CTAM dan hizmet talebinde bulunan tm ki_i ve kurulu_lar M^TER0 olarak, Merkez Laboratuvar1 ise CTAM olarak adland1r1lm1_t1r. Deney _artlar1na uygun _ekilde numune gnderme i_lemi m_teriye aittir. Numune ald1rma talebinde bulunabilir. r t v x , . 0 ^ b d f ܟ|ti]|t]|t]RIh*W5CJaJh*Wh*WCJaJhvih*W5CJ aJ hNiYh*WCJaJh*WCJaJh&jh*W5CJaJhNiYhCJaJhNiYhn5CJaJhavhT5hh%eCJaJhA h3hAhvihh3hA5jh7*F5UmHnHuhNiYhACJaJh~h~OJQJjh~UmHnHuB6 t v x X|kd$$IfF0$t t0%44 layt7*F $$Ifa$gd $$Ifa$gdAd$7$8$H$Ifgd~ x . 0 b d f o$<$G$Ifa$gd+ $Ifgdrikd$$IfF$% t0%44 layt7*F $$Ifa$gdz , . B vddY $Ifgd1z#K$$<$G$Ifa$gd1z#kkd"$$IfF$% t0%44 layt7*F dh$Ifgd p$<$G$Ifa$gd+ * , . 0 J L p r @ B D F ` b d f h ;zqqh___hj4k5CJaJh1z#5CJaJhW5CJaJhUh1z#5OJQJ^Jh+h1z#5CJaJhvih1z#5CJaJh+h1z#CJaJ$h+h1z#CJOJPJQJ^JaJh1z#hWCJOJQJaJh1z#CJOJQJaJh1z#h1z#CJOJQJaJhNiYh*WCJaJhvih*W5CJaJ%B D F b ` b d ~~~~s $Ifgd1z#K$ $Ifgd1z#wkd$IfK$L$la5& t 6 m00&44 lae4yt1z#   : < > @ ^ b f ô{l[RhW5CJaJ h+h1z#CJOJQJ^JaJh+h1z#CJOJQJaJhUh1z#5OJQJ^JhWCJOJQJaJhCyCJOJQJaJ$h+hWCJOJPJQJ^JaJh+hWCJOJQJaJh+h1z#5CJaJh+h1z#CJaJ$h+h1z#CJOJPJQJ^JaJh1z#5CJaJhj4k5CJaJd f ppe $Ifgd1z#K$$qq$If]q^qa$gdWzkdR$IfK$L$la5&D t 6 m00&44 lBae4ytJ q$qq$If]q^qa$gdWK$wkd$IfK$L$la5& t 6 m00&44 lae4yt1z# :~riii $IfgdQS $$Ifa$gdQS $IfgdWwkd$IfK$L$l`5& t 6 m00&44 lae4yt1z# :<> LN0fտʱʒ|t|eVE hmhQ85B*CJaJphhLhQ8B*CJaJphhLhQ8B*CJaJphhQ8CJaJhLhQ8CJaJhNiYhQ8CJaJhLhQ85CJaJh1z#CJaJhLh1z#CJaJhLh1z#56CJaJhNiYhJCJaJhNiYh1z#CJaJh1z#CJaJhPxCJOJPJQJ^JaJ$h+hPxCJOJPJQJ^JaJ $$Ifa$gd1z#K$kkdh$$IfF%$% t0%44 layt7*F"^PE3$ $Ifa$gd1z#K$ $Ifgd1z#K$ $$Ifa$gd1z#K$kd$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytA"$*,\^PE3$ $Ifa$gd1z#K$ $Ifgd1z#K$ $$Ifa$gd1z#K$kd$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytA\^df^PE3$ $Ifa$gd1z#K$ $Ifgd1z#K$ $$Ifa$gd1z#K$kdb$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytA^PE3$ $Ifa$gd1z#K$ $Ifgd1z#K$ $$Ifa$gd1z#K$kd$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytA ^PE3$ $Ifa$gd1z#K$ $Ifgd1z#K$ $$Ifa$gd1z#K$kd$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytA ^U $IfgdUv'kd$IfK$L$FF) F t0)  44 lapytALN kkd $$IfFZ$% t0%44 layt7*F $IfgdQ8kkdV $$IfF$$% t0%44 layt7*FNPf^` kkdV $$IfFZ$% t0%44 layt7*F $IfgdQ8\^` ",02PTXZ·іwkV=kVk1hY5hQ85B*CJaJfHph2:Gq (hY5hQ85CJaJfHq hY5hQ85CJaJhQ85CJaJhNiYhCJaJhLhCJaJhhCJaJhQ8hQ8CJaJ hQ8hQ8CJaJhu4hQ8CJ aJ hQ8hLhQ8CJaJhNiYhQ8CJaJhmhmB*phhUv'hm5CJaJhQ8B*CJaJph^ $IfgdQ8 $$Ifa$gdkkd $$IfFZ$% t0%44 layt7*F4X|| $$Ifa$gdQ8 $$Ifa$gdQ8kkdV $$IfFZ$% t0%44 layt7*FXZ\^`b[OCCO $$Ifa$gdaM $$Ifa$gdaMkd $$IfF]\&Y$<R33 t0%44 layt7*FZ\^bd*68շwneYnh|hI5CJaJhI5CJaJhI5CJaJhNiYhI5CJaJhLMhICJaJh|hICJaJhICJaJhNiYhICJaJh&@hICJaJhY5hICJaJhY5haMCJaJhaMCJaJhNiYhaMCJaJhY5haM5CJaJhaM5CJaJhu4haMCJ aJ "bd]QEE9 $$Ifa$gdaM $$Ifa$gdaM $$Ifa$gdaMkdr $$IfF\&Y$<R33 t0%44 layt7*F]QE $$Ifa$gd1z# $$Ifa$gd1z#kd $$IfF\&Y$<R33 t0%44 layt7*Fww $$Ifa$gdaM|kd $$IfF0$< t0%44 layt7*Fww $$Ifa$gdaM|kd,$$IfF0$< t0%44 layt7*Fww $$Ifa$gdaM|kd$$IfF0$< t0%44 layt7*Fww $$Ifa$gdaM|kd@$$IfF0$< t0%44 layt7*F68ww $$Ifa$gdaM|kd$$IfF0$< t0%44 layt7*F8:<>uu $$Ifa$gdaM}kdT$$IfF40$<` t0%44 layt7*F8:<>@B~ <>@FHJL~ɽɴլՉwfXfXfMhbdhaMCJaJhaMOJQJaJmHsH hi,haMOJQJaJmHsH#hi,haM5OJQJaJmHsHhi,haM5CJaJhvihaM5CJaJhvihaMCJaJhaMCJaJhaM5CJaJhbdhaM5CJaJhNiYhaM5CJaJhNiYhaMCJaJhI5CJaJh|hI5CJaJhNiYhICJaJ>@B~uuu $$Ifa$gdaM}kd$$IfF40$< t0%44 layt7*F<~~~~~~ $$Ifa$gdaM $$Ifa$gdaMikdx$$IfF$% t0%44 layt7*F <>@BDFHJJ>>>>>> $$Ifa$gdaMkd$$IfFr *]$.223/ t0%44 layt7*FJL~J==44 $IfgdaM $ $IfgdaMkd$$IfFr *]$.223/ t0%44 layt7*F\` q|kd@$$IfF0 $Z t0%44 layt7*F $IfgdaM $IfgdaMZ\` "$268:>xz| "pƿ}th]P]NUhvihv'CJPJaJhvihv'CJPJhvihUv'5CJPJhv'5CJPJhvihv'5CJPJhUv'5CJPJhvi5CJPJhUv'hviCJaJhUv'hb}CJaJ hUv'hD hUv'hF6 hUv'h'hNiYhaMCJaJ haM5hUv'haM5hUv'haM5CJaJhaM5CJaJhUv'haM5CJaJ "8:<>z| "uuX$ & F Vd*$1$^`Va$gdv' $*$1$a$gdv' $x*$1$a$gdv' gdb}ikd$$IfF$% t0%44 layt7*F Numuneler, ilgili laboratuvar ile konu_ulduktan sonra istenilen miktarda gnderilmelidir. Numunenin CTAM a kabulne kadar geen sre zarf1nda uygun ko_ullarda ta_1nmas1, ambalajlanmas1 ve muhafazas1 m_terinin sorumluluundad1r. Bu etkenlerden dolay1 deney sonular1nda olu_acak olumsuzluklardan CTAM sorumlu tutulamaz. M_teri, numuneleri kodlamal1 ve s1ralamal1d1r. Kodlama silinmeyecek _ekilde numunelerin zerine yaz1lmal1d1r. SEM ve TEM Numune incelemeleri esnas1nda zel durumlarda istenildii takdirde telekonferansla istenen imaj1n doru belirlenmesi iin destek salanabilecektir. Ba_vurular1n kabul edilebilmesi iin Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1 eksiksiz olarak doldurulmas1 ve imzalar1n yetkili ki_iler taraf1ndan at1lmas1 gerekmektedir. Ba_vuru Formu ve ilgili Deney 0stek Formlar1n1n doldurulup imzalanmas1yla m_teri, deneye gnderilen numunenin (varsa) insan ve evre sal11na olan zararl1 etkilerini beyan ettiini, etmedii takdirde olu_acak uygunsuzluklardan KEND0S0N0N sorumlu olaca1n1 kabul eder. Deneyler ve cretleri, numune kabul kriterleri ve deme _artlar1, deneyi gerekle_tirecek uzman/retim yesi kabul ve Merkez Mdr onay1 ile belirlenir. M_teri taraf1ndan iadesi talep edilen numuneler de analiz sonras1nda orijinal veya modifikasyonlar yap1lm1_ numune artm1_ ise gnderi masraflar1n1 m_terinin kar_1lamas1 suretiyle iade edilir. Numunelerin iadesi deney raporunun teslimi ile birlikte yap1l1r. Bu numuneler bir hafta iinde teslim al1nmad11 takdirde imha edilir. Her trl posta/kargo masraf1 m_teriye aittir. Deney ve hizmet cretinin dendiine dair belge CTAM a ibraz edilmeden deney ba_lamaz ve rapor dzenlenmez. Birden ok ayn1 analiz numunesi ba_vurusunda ilk numunenin uygunsuzluu durumunda dier numunelerin analizi iin m_teriyle ileti_ime geilir. M_terinin istei dorultusunda analiz i_lemlerinin sreci belirlenir. Dier numunelerin analizinin iptal edilmesi durumunda ilk analiz bedeli al1narak kalan bedel iade edilir. Tek analiz ba_vurular1nda, analiz sonucu elde edilemese dahi analiz bedeli iade edilmez. Her deney sonucunda, oklu numune bile olsa, tek deney raporu dzenlenir. 0lave raporlar, sonular1 yorumlama ve farkl1 sonu formatlar1n1n her biri %50 ek crete tabidir. M_terinin deney sonular1na itiraz1 durumunda yap1lan deney tekrarlar1nda ayn1 sonular1n bulunmas1 durumunda m_teriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz cretlerinde niversiteler ve kamu kurum ve kurulu_lara 0ND0R0M yap1ld11 durumlarda ilgili kurumdan CTAM gerekli belgeleri isteyebilir. Anla_mazl1k durumunda S0VAS mahkemeleri yetkilidir. Yukar1da beyan edilen tm _artlar1 kabul ediyorum. Ad1-Soyad1: 0mzas1: Tarih: EMBED PBrush ppt"tZy{|~ "024PR㵭㕍㭅yi^K$jK%] h7*FUV^JmHnHuh7*F^JmHnHujh7*FU^JmHnHuhvihE5CJPJhviCJPJhB[KCJPJhvihv'CJPJaJhvihUv'CJPJhUv'CJPJhv'CJPJhvih&CJPJhvihv'B*CJPJphhvihv'5CJPJhvihv'CJPJ!hvihv'CJfHq prhstv"xZy{R|.}`~2Xgd7*Fgd *$1$^gdv'$ & F Vd*$1$^`Va$gdv'RTVZ\^hvihE5CJPJhzh7*Fjh7*FU^JmHnHujFh7*FU^JmHnHuXZ\^gd21h:pvi. A!"#$% nHvLĊ #XpPNG IHDRsRGBgAMA a pHYs+HwIDATx^}3K# J)WD[׾O`+媠b\@EE{ovf]@]fy8V>Os$I$I$I$I$Iϻ 87m;0<{]^ oYUJ!yT t!:5HMgWh;ta`hRS<ؖ}uq=Ŀ>?s^:/M\: C?49^= PX,Tevjl%bU|Lc&) S:A>8#&[T䨅0=᭴ [s~`9S/G̫Y&_I"߄ \HC0P,T6;jT]^j uT!;J \) 3PN}< ?@OjԿ(a>H.RT,SfxHNl7nPҩtڡLB/#Vi`[ *.w} 5&/? m~uAYH]-J\ ؈W8lLPz\HCTs+j .HjDٔ#mzƏ{ʑ"Tq/JN@/7Qyr1yQo $c7Nbt*~KrIWSQB6F dO,C AwaEdPH}EA'Uú3N鍘q]n&%O%ñ =CQO.5AFp8$}ʛCgpp"Q4pt^{pɱo%@+0]S>o>W/_tRs|!ˁ^EKk%O]|r\M]*G_TY@e)pܕ})<8ȋ&UQS8%upڎMutKB󯓾k!fa HNHJ"ꋐyU'W)]H"/l RsUuvTa7gSsGOMeUۡ_IcIMz*Px m',#i8ICH]t_tm N^Cɪ̉ya yLi?èQ9 Ǖ|deQFRfH;%'[Qmn$fG0l8ʦ [>cѡXj]*p`0U:}|" EO(z$c0H˂ʨ%#O%p o]m}*tE÷!IJhH3&H]=Hݲ#OJe@dpY퐅՟>8J2uu$ң, (ݍ~PyuKTh $>j_|UCBr:ț4r1k缈;!rH.<)]vΛ ca>lx*#Цʽq¶t9\9eBQ#r4"iRY!pH:DL$(1K-ȶa0iT1^>B20ҷlaqͱq#BJOEF](LCCtfk/ {P:e2_&{J) *\+0vn+R6׾ٹ} 2lP.u?P`! ]ltIr¶f CG/-UtqrG޵( 2d`5IRVq BTYڐE$SfYS Rm0iYW :Z[$쯳ANB3"w+'[svv2. 6֙UjuoF#]UJvՔrR{N 8$cxkPة7YsUdŢhUd%ĺG!dP9,Ű@Qe!u d֔3 5 քNzX8NrK7tHRר'z`k9j_&!6RTHfZu'+&^k dpPcEt|TدF$ErKzHgIpW}rCb$wcfV+G׊-#m7R^|H'!Xq;l(/F RsQrƹUnj7^>a#R`Hш5$wQP=%'K%"ϯyq[ ǥ$N$J9BdՉ96i=j^xW.<4A2+E ੭DԔyqRI{@zQ 3"PfsPL}wY>SCɡnL3 zJ2 $S9BB́D{{ Y/Pҳ'=ե"ճwc֕NrbqO{qLPxHPOi'tF 2xTF~1~O`g|+kޞ-~Cu4 2AoXJgۋvE&9V 0uVw<,yy$O}9]ObD%NVA >[`#Cl~\UIwWӻ]wCpڨ|^c˲#q-U=xF{M-v9Tqeh5+-i.~h7tzt9,_A.E71<׀~fB8wnFaq묩G1wlı@GÁ2;> /4H3 i#jDg!OH漪YZDT&ʺ9(mܱ& pm;pP*+&1Qh/뢏)V8V8\3ʐ8V#mzDJO 0VhRQL\oTiECF\9zrp1Y@+#DdP ̮NgGO]t oDf\f(RjtF⾶Dp ?+STrҲENHbg=nxjP$\GB{lCڨUJ"?y݇*'k%5tq7SBC& \P,c *3h T*DN"CIbr$srMˆmbRS܂ko;Hj%o-Lڷ=y Tp715XaH^\W?.*f@ h1xBDrբ ;\/a[ nGTYP=%ȧTs_$2I;qx,Pz?HԠבQX<c 㬆.;J= {e Z*;DQuUbnF[&"86oE{P4*D(k'eb {gOn"Ulw=Id!= \큧"eP5a/jYQM|r=p"?#qr$%Ա UcMS\xk+`l!"g& ]cjE%(9U񯽅[o[6u1W\rHɤx."ODAo?!cuw=xx-Hu!`ݐWA1;%ɘ$`DB2<ZĐ-@S7~gz~\Q6,b?~3%bȋ"P{!/ԈJ$uJ*I-c E|Jͬ#@Ҥ"0rT9Q#: oyM bB災BzH^H~ 7Kajk±iY$&If=Vu]5DS "7~(>A4zPEؐY]dTo;m iGʴ9*G"k :A`4]א؃==p OQdU?*"Խ+!Pݏ M4`3"#Tj}hꃈK)c'\^JcwQ"T. jӯEfU1C\"`>R`2$F̳:$ 5|2kP~U0_p4IYTFT(f?Awz`߰VVa"l"ؾC8 M2"G iTaos*)G?|$= qzQ9q^FK/p2$Bܰxj_̃#a1қ'W|tzqRjP7%|sޢUj*_7o N7]/ "k%5SIe4}\6>S# 3wܫ Qw9g4(h:!)wr[^Lt\ݺsؿe^@*$.cå0OWP;p6,+d/ Pɘ2>!TƿQ #x3 `hye†TCP5ݷ!Dq~uJ QU_СNH|o;mh-<*~\^ K#nr93}G;y$y9ܮIq΂az`xzZߊWgC5 E'H?%Rjk=L#FArtx }aw. DDqD\ʯ E:O-ILpmދҋ=+)-HND@e6zSlөBCǢοPح<~CW/ψ- '[@XD4]x> xDZ~;<j9UQRIV~5AmzXӔs_D] @Kn/ ǕZ2l] ?ɿҪap,!i[.ؗOː]9Pjrx` ?A_ʻn FshS1!)QTnr/ >Bqٍg5sɭG'R'/>Au./[׋[BD ] Jp fԿ>;tGAfj_}S:㨡kȈ?QϪ;\dU3$xjlQg*%u-TnK*2BGTӯ@s)kNYA–"_}-_Db[Ƚq=n,Ziy jɗyB*ZB]oR~Ho-*Fnזdו} 23n7 ͢s6"/ϼrZwV)ts- h uM|` sb"m}~>dwK UNv=/ŠZ '4 >s`_Bw"qFR &KV7Hp yMiʰ 3݀Wf#Wȝ0AD۝;~#[9 Yy]u5.Qw^^Aܛo!Cۇ avM!:x±I4Y=:4G(0^兽WͫFU:8é dcbl㟐x$l㈚`psܙ\2ORvڂ¾CܚG~CA>9J.w@ҏŨB/L<->~\H5(.s٣0uWaB ^E. ^齏m-QY5`"^~B/=>1 d՗5%k~OMCH߱{v!YbQ 컲o`iHe>|NDF }| ZX>~=&>YjO O< TI-j-:X 5=QYoMl R^`Hr:"bQ+Rd/LlH0?YKEEu$1 $7?IǞ+~{,-֢D`rwegPqu(7K2V±e%kJp|plfC`0 5Pi\y&}eܲbϽ ~\[ra % ŗŽA W%HYC-CT4=Ff{lE"Fͼ # D3'$!8N" I:䘣gygR%F& wg*?1$]D _Gy3蛇^z4ߛQص3e; f 0JvENqsQO#]J6׳h ΝD~D #)^(O,XIWH>:#ZY^H[c@n)\j? bfZRsQĢj U.OBfN9R& Y {m5DXd C.@[ʑyhA=ԅQnBa_>T#yJ>!r),=S@~uwnȅa >/KeV mwA4bw ${H ($`pi۳_~uM'&ф!(f-4Gn 7p/Eq5|[Z&*NES~X"0!A#lFM 1&82ˊi=8$sK/`/Ek#(-$X"B&>ݩN!kSBkP "#qHsq>٧qk$9a98"*8 dSyKc [N| \n ى YtY%9(؏;~hvoF΍A"=ݼfd(Nai$u=@4#Q1Faխ(dĽP!%ęfQȼFdn]@{ I n&@Jl53oAoߌիEo9^tPW@!2`;P+U'%+HBM+6&1FD29xذe\)st$f5iDD͸ ?9/#iR:{ʂ #q+ ʔ0x(PjB+*nk(_XܼLpElW*Э'j_z]{QSknm EO}?Uh "+V_/NvFO%!<-~}C ZEK߅+$vL .ϓI聦)p$χ Tyaߠޏ9HĘ}+R|w?@"۩coz`TPAqo}4=Nҥ!uf2Sa&CVx mNM+G(7Py\6>.H]+p1pn&tLݰRHALhL]H9Ls> Fj)ꞛWp6RZB DUI}oj1oI-4Yl8ϫF ( q%_QQa5'ucM!mG%Sa P[@7(p{ א:X`5nŽw9nBs~wNI^_ IIp1M:DZ!䪣^x MvOj;ވ=2 xZV^뺈C+SC%3DS88bđ(\o lYg>uOi "Oyp4 Z d%S E!P&@^mŗ(#$ x 7 GYU):1+f?PyY|+)"t;5~nܻ,T8.Q?75G)FöLZH۶!DEs5ޚ#['2t)b\@ߩ3_B!"-g":_(/_cZĿ 96s$ZJXrx a<Ŷ']G {e8&ᆮK=4[׋7JY0aoE# $JL kS754q_(HӤ3($*+'uD-]pH&]QouT؝{IB"DDҔBaM.EWۺy|/AzDË?I;HETߴ8#]ɤER=W"#]i[|!{bX`j-OJ_KLh{Czx\A^$qy,`˧ htiwcLKP{yV NoRDFq![`YM\"~dRhѕ.O#+jZowH%?1!4"q1|.OTQ`CO)T4p~ԃ}⍗ -(wV9O{EiފwB^S+{+Bs5)Gi\9-{A-,s،'BFa*;J6Nnf*,*Fon ai8,Y@Z]rX?Wy%QI ;{摟&yl:*e ,ϋ {5Fu3Zyo$>/9U=8V;5ۺjTkT3u,k¾U?QVy:JKOC!/9].}P~}ՒdYT4|I֕)ש0iCPkdhq;W!qϬ!rJTm&JWM-*yW0M/^DMTu9܂3턮^bԽ붐1ec'+/t;=y~~E~__7QuI+]Map},zU(z 2 ^goQr$kJ"/U-#yYf¹u;RXҳ' P>JRto!l"]pv~ǚmh)AՔ #ZZX+6lYpż:#Pᠨv.,Ŭ-h \dtRXM!A,oy c@b0< _eb3ra a(e9"꡻ꭊ*1•j)Tӑ4g e^HvG͟Pky\bZ@ ܱWiC`N\9".m~-j"0 툼Z`te"&98Epn.].JzwGڮ\PDG{s*n3hE@Hfµ?V^^T D޽(Tgހ^#ڤ|:uW0N8ټ*[Y VvESEE~f 2K`q%O=e^}Ljz|A+&"0JFcO0Onf'dWh,Y\A 2rɞ[ނ0Ta`yᓡ!W㗟Q1f#MetJAF*Xj!(FRwnC^Lxj-87YR0zZsh3xܘԟZ=Bos< 1[H28\Ji 4 ,5tulYs 6 _GYI]m&PkĤ ዹ(8%l796xboS-) 2p@Gs$@$m1aR*: o /UG)D7$R7\zK ǿq:xj\ ΧP EGt[Vr..Wb7=oAcC Ħs[I\a,o/ pBv[cɫVRb~Vy<5`3U!:CJݍD20crq\%)SԱHٺ<]ݩ!!$<ݎ)^]ӅQvrTjw7jfآ$`WͶd),YT`1>pO,;E1X%f[.q#?4,f.*urR/EaWyc&9Mqx1ڮݠItd$_ (87ncz]U.*_^RXxQC(HG1 ͅ F@˒5(Ї~=Vd(M/g7qEDɠ38oEzH-|[~ceur6(U%A]V:8D`xvyn2uf֠tY"9(D;XQ]jj8K!I>BQWV֜0l `DdL酥_a|é VP;<=ZK4o\S$lpmQLL!z5 yǝ.Q<^q\Byetp 0"|{N(ý vөɄGB%|3a#@ހk:BMX /Kkyc]cDlؖ/ꀽޮ/)cNigSO4yL$@R~U({.$G=ۅ7Ar? әgtp!rm MZ&Ҷ3Daq3m Ww `;)~Nt~[ `mtL߫| &]χ&&Q*Sc&=մ=qZ_=4HM׋4D!aޛ*/~I̵ɀ}wHoΕgؿl?ت '] MÞ!X"ұW{ԡP}}(r *oj1҈ᴹkHF݃ž`y#q&%v#.?$p+t,ţFKJ勤#s:yLѨS%ۺR.J,;!L$]yt&\Tб8Wq5tpjr`;t*MʋNE8i)0N~d g^dd]BpO 瞽XZM⋵>L֑AyL*鱼>Vy-I,ۑ}~]?.▬?mXJ +&;X>| -zձѰ}JYC#;`0'^5?ؽb tљd/mWbX;a5cLUQ #Ud`쀛:*"N$^]Mڅd{VtZk Ic2n490rB.gfv6riXE౷EY!)V!-}~Nm Mi ТI5!ˎ߾C{R!m͂ѱ- .y(/\q ~ս¦iN[xB:fG - *)똮kᤒ =9e Z eg%vUHEIbxvSUsaGq"RK-kK&ݰntL Vz9^-D-y;,*Wx?iJ(gg3`B;X ZbYat=tTG8P2f?'),l*Kft(ۮP\H"ux%Y.imiSRI"\QvDр?۱ XPrgzzDRCkDIpT6쏦:kƎRsyOaṗFq-XOE.Ԓ| /¦wg ;lt C}]Gif2eDA! XN'G "B&'sޖeu^ VTƖ,hps E" cw]SȁR:%&l 7;Ga!v=HR^^^pR"6,T .\ӹp/MG[t^"oll:qfqC-f^oLJ{(w6؟,)r#/vM2L,jlzgr=\N3t $`Q⚎HyYeG%6ϩZfօԊR^`8 wV-SL=4e5>ޞ"_Vk2=u#)riIGNJv#JլXڵK'Vy佮b*ٲs*<Y <[ Woi_&WT ,rcz9ŸKC*:G/ M;}fN*̂uܕ'B\yNEP/8BV㵆fm8#.|o/=5v*L:R-Gd%'kJ+j6iA1$C򜋈_rM5Er3Y=F|Au+ݴoǁE[V/:xj䉮xaB.^~(eʯ?U^V4!˱3> uJ׬*m8f8Q5lđ_K2gE/!%_ "J@O~Gzo"z[֒zD.D&l.JiQh*_RT5޼ .)RHPCİN$@|!8M}C=;ʓƃaS7`>ϟ'a49et6Q~PZpDŽSHQiT_p~v[SP킊( ZyT2%x>bBz%ۯؑ* ,r&<OLt=lʏ @%p\^3 P;ѯm) ܙ, FK/h 4s۞?p}S|V :B@~>@*@a:@kHYore5+(%f:E'#YhnzWKȀ bgw ΄Ąq:2hEz- ńd0勆GF#}چѕ|i0Ai;Drl,b)}!b i0`,/j3\}dUqm@hX;E쎨!ʾYᆭbz!V*92'Mc(G/m:p72i?8N"(^˚q96tHKDJ67*ɖN4VObow@ ̖[,6#IAicRC%3>okٹkdȘ؛\Ňℑlsa?= 5I-p(@H1u) P(:\.` ƪk.KOu%ϩ@X:3Om96˗hGP"PtWaD P;ˆF& @^@;5x~+Lx:ohX:`PR> T! Q3ɞ[zwoO+*JkKr󭷵\{!nMl7k 8 M]<D,v1 Li jic Τd1Z~ 44+MFiφ D-(|3/$wGɏ;F[sLp( h<+(@_%CrڰdRS5H0zp3m-}ʍǏYɤl[vP>+əPъoꪜCK`lBuؠ7/]~j̩GԄʊVUmgpsNGΉ][mXk#p vǡsESA=ˆE~3`d[mtW6!p6tՀ='T-/YA‡Q`ir+ .p&{{p=كRRQ g)7%[jh4ZZO\p+J,S Y`#w\wtR &@Y8=peĬԮ^g5*$Eço'{ܾbkXpŨ俽K+!`V 5>Y2Gb8/ EoX]d+5- KltO!r z]1,J a誖(OV9UU^^ N[13 /=;.k2>M`Nh&!5o[t{X%hP5఑-}ߤ_O&h1/ &%t1ˀubH"WMcci 봪_Ē5P&@l <@')o!=9zxdDP7+[4֯gBKW 7m<:#YzX8cb^c!]HpdU`4@Ft տj'7BxcQMMM=cC#~Ocha(he F 0;0tCt <=2%F_t5ޖ puw%!-*NYihʊhs[@p=[wZxvUnzH Z%{%ݗ6W^}TQ2t]pi}:Mn$/DA)KM4ǐ?= YK@O W'ȶ|?qwr&ExHǡ*<;g˜,[q_T-VlVL0>9p~"8IUX3(B MGxnb. 5-8;+JM^S- E/Td.v5$[ CZiBBغlvg{vY]MEe_kKӍV%ٕ`!g϶3Gy_YxoPBy*b^pu ș=c}a%I-]0 b;ZӆJ'/<) 2HAgMΗD|kohQ͕HΧQaK58>u&+ ^}3'"r Hռ/,76mPzRSÓM`DN$pz"x.>-0&ܕpB,j .YYQreW]#]t|HzߜO)4S b8$i(!kq-F!3>pt&`,@\o9{|IԙɶR>L<6-Yzq)y8+/3 O "gR~^l,h%(p(G tW_3 m'dxd,cPfQ8M3}Ѧ`% e`@/rܿ_j;%s9P%dP-ɶV#6,%$7T̉]nQ}ůcP~{5PO+//<.xmY C& W܎? V s?QZFkH?<.[/E=Ҧ(.雿xRKKp{`GpͪP.H? ĔDR818}g>'_@FP,L t?17P/tN2ӻw{`P| USAz˟qXXg2_j,|qɺRmyݠd1h+"2^-?CÏ^9$1T(9'YVW6n:{cldWOsL;*a!A-/ajm#s|jlsۤ^5fRT:ecٜ W֢ Cm̳hf^xj4D7ĉ ڕ%ңR$F&Yv=yo !|.@B "8Ex;މU_yT?}Xē#! ؼ%ZT|%_xfH$cEZI0߶_饱>8eUdB_Z7+*E,|VZ8rdO)9"<,.fKZ=8`F#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&NK~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd9"4i 3%D̈zi˃34GfZ q*`ĭlhd(8ʫ*NpFXՐ+,s0oI'zU$ D}8KOu!Lk 66#0΁穝7WCPjqK(%L3A,"P=~?Ѝdh(/=*3A3z$P>IUUv,1MIA%*Ji\b֥;b]P,īw1lb b{D iI#>ee|DNfۡE4R!8EC-0(|P]TA ~Xl';NʦPa&"PZH[S13ҡ] /_ɿ9TCKawighL(uBP #MjG 4;s>eq3y$/͆sRX5^kiVa)TZRuyۍq/eHh{h(b:иAv@6ok; &&& #Py^ϴ sKyYC7Gh9怢yHt^p%{~д {9C[ L!-;-lY`66T_[rVSDž#4#4 %؃Mw̰MښP{; S hKtwѷ{OT jiN\ײH TPZv;Cg(O2䝛H5gϼl/whR!<"($!]c'~ &l"cP)H4v!`|hšMJQ @=1Ƶhi@D3VDxLNONt.1iHZ5v* jl25Q>4X}fNTpq3ϟwլ@$)Tc` c;bs `Z ^gi:Ž?[dWC =(&z.q+0u֪Mk9!^gIs̈́CLtgGktXlPMZ]|iY4_sV]r[}PVb}$ {)"9h-{x4~`PC&$<3FXLPʳ([5@u]jKfn| x(bjG92 JihÉ=x%K͹r4Zvk^ӱDA7bYxu'RJعspue{}t8g#Q|G5 Cq8E a&;˝b]6R jf_ 7@3'B*.[W.55ap W]-y $tpv>1]njbMCg7_^C" AכdwfOKMg-t pz+W̾V@wD!>?nQ/o(-)CfIQ~%}K$pt;>sL?TpzOٺxΜOSөN\1K *U .lشW_gTY#sE$ogig>v|bSiѡlv Zh1@d}vlﳳ(ԣ Qϡi ޕ ,';RJq,֝"y#ai tk]ظf]d"L1'ADr;KғM36ԧ Z7ёcGKjaihx0@ DWdޙUOhG v&o# ȩR,J/RSWRhUѼL(.4}{){yμNڍ&uύ׻OBԉi+Hwv$:2=##< i4udSIeo"FIE@g^T1n Qki'6Zn(-OlyLǺ=A0[9NgGFꓓ ئ''tr9^BaDf_$"0)Ңʢ*"8ZV/i,#U*ib؎M9©# hj0iĂC (P26Ɯ"`i YD' ?d8S֟+?u (F OIENDB`$$If!vh#v#vt:V F t0%55t/ / ayt7*Fz$$If!vh#v%:V F t0%5%ayt7*F~$$If!vh#v%:V F t0%5%ayt7*F$IfK$L$q!vh#v0&:V la t 6 m00&5/ / e4yt1z#$IfK$L$q!vh#v0&:V la t 6 m00&5/ / Be4ytJ$IfK$L$q!vh#v0&:V la t 6 m00&5/ / e4yt1z#$IfK$L$q!vh#v0&:V l` t 6 m00&5/ / e4yt1z#~$$If!vh#v%:V F% t0%5%ayt7*F$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA$IfK$L$K!vh#v#v #vF:V F t0),55 5FpytA~$$If!vh#v%:V F$ t0%5%ayt7*F~$$If!vh#v%:V FZ t0%5%ayt7*F~$$If!vh#v%:V FZ t0%5%ayt7*F~$$If!vh#v%:V FZ t0%5%ayt7*F~$$If!vh#v%:V FZ t0%5%ayt7*F$$If!vh#v<#vR#v3:V F] t0%5<5R53ayt7*F$$If!vh#v<#vR#v3:V F t0%5<5R53ayt7*F$$If!vh#v<#vR#v3:V F t0%5<5R53ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F t0%5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F t0%5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F t0%5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F t0%5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F t0%5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F4 t0%+5<5ayt7*F$$If!vh#v<#v:V F4 t0%+5<5ayt7*Fz$$If!vh#v%:V F t0%5%ayt7*F$$If!vh#v.#v2#v3#v/:V F t0%5.52535/ayt7*F$$If!vh#v.#v2#v3#v/:V F t0%5.52535/ayt7*F$$If!vh#vZ#v:V F t0%5Z5ayt7*Fz$$If!vh#v%:V F t0%5%ayt7*FkDd &^b c $A? ?3"`?bj삀~AC+jnj삀~AC+PNG IHDRzUsRGB pHYsodj[IDATx^\gu6~gg{jժ.[`cbl cش$@BCH .f `܋޻N{{W$H B^޹==99/.:/p׽? !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~EFRoot Entry FData WordDocument AObjectPool 8_1571300683 F88Ole CompObjMObjInfo FPBrushPBrushPBrush9q Oh+'0 4 @ L Xdlt|Ole10Native DOle10ItemName1TableH%0SummaryInformation(    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`@BM66(zٖ|jr[eOYEO?ID9?6<29.5.5-6,5+5-6+5*3*4,5+3*3+5-90<.=-<3B@EX]{ΣnwHR1=+8,9+5)5)4(4'6&6%6&5'4&4%2&4&4&4'5)6&5%4$4%5%7&9%73%8(;-=6ETa|˲ZdI.9)7)8(7)8)8)8)8(7(7(7(7(8)8*8*8)6(6'5(6(6(6(6(6)6)6)6(6(6'6&6&5(5(6)8)8)8)7)5%5$:':3@SZ兒NW3:+5&4&6(7)8(7)8)8)8)8)6*5*5*5*5)5(4(4(7(8'8(8(8(8(8(8(6)6)6)6*6+6+6*5)4(5)6)7)7)6)5%6 9!7&5-85=CHw}̽k;N.<)2)3#2$9"9(7)8(7)8)8)8)8(6(5(5(5&4%4$3#3$5%6%6%6%6%6%6%6%8&9'9'9(9)9*9*8)4(4)5)6)6)6)6%5"5%6'6(4'2+6(6;CtyǶlt8C*5(2(2(2&3'7';';(8)8(7)8)8)8(7&8%9$8"9"9":!9 9!5$4$4$3$4%4$4#3"6#8#7#7$6&6%5&5(5)6(4)6)6)6)7)6*5*4)4(4&4&6%7,716AKvz~bm:?+:"9#8%4+4*6'8#8#8#4(4'/&3-;9H頮ހadJGB:;898778777778787<8@9GBTPjiه᧪zmtovKK9:57240304.2+1+1*0+1+1+1+1+1-2.2.2/2248865<;XYլkl>?16,7$3&5(5*7-<*9$2!0"3*928MM5D.7*2+6(8'9'7*7*6&5$4)7+76=V[mv*4'4'5(2(4)9):*7)3)8&704MR;H*7'5)2*1+3+5)6(7#<":$0/5KQ=C.3/3.1-1,1+1,2-2-2-2-2-2-2-2-2/2.1/0/0/0/0.0-2-3-3-3,3,2,2,2,1+0,1-1-1-2/3/7zF28.2+/%0$0(1-1-/-/-0+3)5-02,5,30/1)/&0)1/1;=wzS]/3)3%9(4(;*<*4(0(5&83B4C)8'5&4(6(6)4%5$5)/24V[ry520.)0%2&2+0.///-/)0)1*2+4+5+1)-&-'4*456MRq|ۡꠥ띠윟ꠤ鬯뼼szPT1:*8)7*4+0./01/4,3,/.-..-2,2+1.2.2(2&30{8E'4'4(4(6(5)4)4(5&8'>{=?)7*9&5'6)7)6)6'=&:078;)/'0.313-.-/-1-4-6+5(4(2)0(2'1+2@EӁ|Q[S]mtڒ곺tn[V^\Ň}EE/2*7%5)4)2(2(4*5+4-/0-0.*0%0'005==˄u0:&4$4$5%6&8(7)6'5%:=FYa05(6'5)7(7(7)7)7'7.;\e>?+0 .!1*040//.0-2-4,3-2)-,---30=:twcb[V~ڰlrAX`ṉry6=*0/2,/(.)4(5+4-1//./+2&3$/,112@=ڟS\+8%4"4"7$9'9*6(4#4-7hr1<'4(6)6)7(7)8)8(7+5=CEF47$/!5"6)1/*/1.3,1,1+././,1+4.WXԮ^[AKt悏ev[sXsH`1:99dmֲ]U970../(.(3*4-3.1-3+5(6'2)0+0/2HHʵ1A*9$3#6#:&:*6)2$3(48F\d(86'5)6)6)7*9(7(7/:PU/4-1*2'4&6)2*-+3+3*/*.//1075<8x{vyH>84=GHVOUGLIOTYpuϨdyGVV^twڎ盞阝テ[`.7+99Ḯrv@B45,0)0)2-3-2,3,6,5*2)0)0*2/6W^x0<*4(6$8&:*6+2'3$5);bl:=5='5)6(6(7'6&5(8KYrr+0%0+1-002,3)4&5(4(2'.(-*.9=;A’JR)3+7:Dagٞͅ楪関_jGMOPŐUX|ݽ_k7<89]cԷ=B.2*0(0,1+1+1-3-3-/,.*1(4$6*4~~JT04+3%6&9*7,3*4#8&;;@co*7#7$:+6)5%8$:&4*3.;57+1)3*1/2.0-1+3(4&1#9113*+5:JBE/2>JwVS\^ƾ{nlMH34=HߖFC+7 /+2,2+2-3-1,/+.)2'6%5+19;ܩ0:'3)5+9+7*4*4'8&80;ot.C7#50;-6)4#9";&304YdJK*3*3-2-2,1-2-2-2,1'1&53:5.<@ޟ.;19[^лnsWdhpLR+8:JΜ4A*=(1./*2,3-2+0)0(2(5/6,.+2TaHZ(7,5/7*7&5)4,7+8*::H*>$8%5.9,7(5$7"7+86;8:+7'0-2-2,1-2-2-2-2+32+$44EҪv>791]`}cnaeCPU`RSǜ6?14..*0+1+2+2+2,2,3.1+.-47=ɝ1?/5.3'6#8(7+7*6'4.:N\*:#3(6+7*7'5$4&4,6S[IE15%1*2-2-2,1-2-2-2,2-76-,3=MEEXOꆍفې೸`i>FͺtrijorхگNRӁMW99+0*.)/)1*3,4.3/10/.2*043VSJX05*/%5":'9*8*5'1/:RZ1A*7'3'4'6(8&6%3(21:z}60,2$1)0-2-2,1-2-2-2,2(545vsEMxAIѧWN:84:,7/89;[WӚ툐np?<943/1/24/47-+*/*0,5,2.0-2+3&2'0*.DIFS/9&2&4(7)7(7%5(6+8px)6$7&6)3(6&:'9"-)5euxz/.+5,0.--42512*4$.$2*752pzvzU[TQɵIQ.0+/,4-2-2-2-2-2-2-2,20,5.[jίLP3,/4-3-2-2-2-2-2-2-204,...EIv}jeQ[Ėfj20+0,0-4-2./-2)5&2).,.6<Ȗku,5'6(6)7)7)7'5*8%3gsOV+6$6'6*3(5&:'8%0+7NP.-)2-/.--204/1*4&2)302A<زIBΠ^bțDF12*0*/-1-2-2-2-2-2-2+0-.0/=Gv8<00*0,1-2-2-2-2-2-2+3)4'0.2HK[_Ņ[Z55/1+1,2-2..,1*5'4'..048fl1;'5)6)7)7)7'5(6)7JT@G,6&6(7*3'5&:%5)41>==./+1-/.--2.4-1*3(6-370hbSOrvOL2.*/*3-1-2-2-2-2-2,1,1+1,105=B/4+0*0+0-2-2-2-2-2-2+3$5%./0UUƿLMaVTW01*2)2-1..,/*4(5*2,024BE6A'4)6)7)7(6*8)7(67A6>+6&6)7*4'5%9&4*4=K66,0)/.//.-1-2,1*2*615?6ؙV_̌[Yhd7/*/*8-2-2-2-2-2-2,1+0)1*1-0-.,1)2)0+0-2-2-2-2-2-2+2%5'+5/on]^tu55)3(2-0-.-/*3)5*3,0.055GQ,7)6)7)7(6)7)7(63<2:*4'6)8+4'5#8'4+8Sanu21(/)0/1/0-0-1,1*1+414EBDFه;303,9-2-2-2-2-2-2-1,2+3+3*.*,+0*1*0-2.3*/,1-2-2-2*1+3-,>8֪MIƙST<;'4&3/0-0-0+1*2*2+1,003ߛ`l-8)7)7)7)7)7)7)7/:w2;)3'6+8,5'5$8)5,8gvRY21%0*//202-0-0,2*0+1/4YbYZ\e\`5505-2-2-2-2-2-2-2+3+3+1+2*2+0+/,2+1*/.3,1,1-2-2,03279rx\c[aW\NN'5%401.2+2+0,/+1+2)1-3}|w.8)7)7)7)7)7)7)7,8tdq+5(2)8+8+5&5$8'3.9|AH/1(6*//3/3-1-/-3*0).05spg~^[ON40-3-2-1-1-2-2-23=4;/3-5*4)0,.03069>-2+/,1-1-1.07.emlj8;Xd׭rzяkl)7#4-/,3+3,/-.,0+2(2+3dc/8)7)7)7)7)7)7)7(5apFV)8%3*7)5)5(6$7$6/74>08-5(0+2,1-/*1-/-0)266դLSˠOi>Fb\ux8B14-/+/+3,6-5IW֒UY77&.-,3L@Ցdj4702*/+0,/88}~뻴痕fpLSmuܨ_h/<,4+0,2,2,1-1-1,2+2,3EO-9)7)7)7)7)7)7)7,9P]5F*:%4)6)5)6)7&8$8191:.4,3(1*2,1-0*2.//0)4<;ֽBLĽ]WZJń޻>F,0,0+0,/--69ݢ|9<09WaFO45++(,-6*7NYݢQLqjNZ2=18*/+1-2-2-2-2-2-2-2;E/=)7)7)7)7)7)7)7,8CN+<)9(6)6)5)6)7&9$70828-1+0)2*3,3-1*3.0/1)5?@BMOLpyHN4734),)/,2-2/012nyꋖ:A/1*,%**1-3148492<2>3IDqtשtdTIΨLV2:06,1*0-2-2-2-2-2-2-27>2B)7)7)7)7)7)7)7,76@):&6+:(5)5)6)7&9%93:6:,0*/)2*4,4-2*3.0/1)6BCENUHҪKP6857200,0.*--3,3.4021/ILUM5/1/).)4*1,-1..5.2.-0,51779>jmyFOǽOY;?/4ޑ-2-2-2-2-2-2-26=5E)7)7)7)7)7)7)7,73<)9)8)7(5)5)6)7&9$75<47+.-1)1*3,4-2*3.0/2)7FHDNOMñOM12,1-10.2/02-3,3*0-/.,3/75MOjc9554)0(5*5-3,1&5&5'5)4+4-3-244aaiklaжMZ?A13sw-2-2-2-2-2-2-25:4E)7)7)7)7)7)7)7+7/8)9)8)7(5)5)6)7&9%95=14-0,/)0*3,3-1*2.//2)9GKCMVVBM/.)-&3)7.20-./-1+2+1+.685:clڵ?K2:+1+0,1,/%*%+'/'1)1+0+-++13~XNDWAC2/.2+2-2-2-2-2-2-2-25;5F)7)7)7)7)7)7)7*7.8)9)8)7(5)5)6)7&8%84;26.2*.)0*2,1-0*2.//3)9EJBLgjOU39.4*0(/)0+3,1-.,0+0*-,/7>}?A-0+.+.+/)0)0*1+1+2,2-1).,0CF|M_;Q?B4.03,3-2-2-2-2-2-2-25;3B)7)7)7)7)7)7)7*71>'9'7)7'5)5)5(6&7#61:38-1'/)2*0,1,0+2,0*2(6BFCIɾgcɬ6/5/11.1,0*/)/*0-3,5+4,//036LTZX_Xdbd_b]`XXP>:.1,3,3,2+8+6-3-0.../.0+2)1:8ӫ1B)7)7)7)7)7)7)7(67E&9#6(:&5)5)4(6'7$5-<5:-2#4&4,.-1+2.4*2"0(/><ӼGEЕTVxx//-/-1-1-0+1+2+0---1-4-2-0.0.1331122ሖwm-7*8-4,/,/-2-3-0-.*2+2-0-///././*3%181ޞ4?IK.:12-2/-2-2-2-2-2-2-2P/A'9&7'5)5)4)6'7$4,<=B+1#4&4,.-1+2.5*1#0(198֧LJfq\_mo,3*3*4,3,1,1,0+0,1,3,3,2,1,1,2.3,/,.WbPG'3(2+1+1+1,3+3+4+3+0+0,1,3,3+3+3(6&477ҧ8=XY-6 21.10-2-2-2-2-2-2-2EI);)7)7)7)7)7)7)7)4M^CU*;'6(5(5(5)6(7%6.>41-.)2)5-3.2.2----18,8/9,.*-(2-3//.3,3)-(2,4-1.004:A4:6672/5,4(1&0*11341B?Ά=B[^.:(.,2(4*2-2-2-2,1,1-2.5׮FC$8(7)7)7)7)7)7)72;5@,3%1#7&:*7*5+;)3;CB:+0&1*2-5+1),-4330,+1/6ux`z62mnpx99/1*2)5+2/2000-252=YkMY12,+*4/4/1*/&2(-,3,7-0/+35ۆOS>906,3)1'/-46;JMɒkl44׌hh)7'/-3&3(2-2-2-2-2,1-24<;6%8(7)7)7)7)7)7)78@>E+3#3#8&8*6*6+9)51=SO,3%2+3-/,1*/,4.4+.,102IH:7;<α@B18+7,8-12045WUӛLX94-)+3.3.2,1(2)/-3.70-/&-4݂q{XcTWXWgmԒ99DIDA)2(1.3+1+2-2..-0-5,1-/X`03&:&7)5)6':#7%5&5LTRV+35#:(6)4*7,6&5&6w+4&4.3/),1+3+4&5$2'+0.<=ΏWZ,2LTklYZXVmpߟ7A6.3/,2,1-2,1,2,1-2054,,&%4iyHB5;w~~54*/*3-300-2.41-..*6.455ىZ`)6%;&8*3+6%=8!5)6ntpu-6!6$9(6)4)6)4'5)8Q[2:+2.1/-,1-1,3(6&3',..99NS7;<7XS,4+1.4-2,1-2-2-2-2-2-320+.%6UdlnGKhkBGƾGI34*0(3+3.0-1.410/.*0/0::ο9B*7&:&8*3+6$:"9"2*50;&9$8(7(5(6)5&2'4;DQV/0.1.1-10//1,5(5)2+//16;ӋelCH[[ZK/2$4+8-2,1-2-2-2-2,2*1.3+2&4NVigJNɄҼzkWAZbDRʄ{8<,0(1%2(3,1,/-3/3./-+1-_`0:+6&7&7*4*6%:"6&24<8E'9&7)8'7%5&5'3,62<97.0.5-00//1-5*5(2)/,0-1AL@Kp~뉉SOTVϖzoPP0/(5*4-2,1-2-2-2-2,2'1.5-/*.XVCNyblSVR[T]QPFFHKogärS`>F49*1%0%1(2+2+/,1/5.//*:7ܗ_g*6(5&5&7)4)7%9"3.5KQUe+;(5(8&7#5$7(4,4-8O^EE14-5.1/0.2-3+4*2*0*/+/04omAH©jsCJ>FEONWT[OSKLYXkmCP>=),/3-2,1-2-2-2-2,2(4+01//-wr`mIHdb1516%,&0'1)1,2+0,0/4/03/HK8A%5%4(4&6)5)7&:&516tz*9)5(9%8"5"8)5-3+6/Bqz-2,302,1+3+1*1+2,2+1+0+,:3uqQSʺ왜㎐ߔ䤩Mdhm55,,-2,1-2-2-2-2,2%2122.9=εroYRǐ:4.0,1)0*1*0,0-2+1,//10125~{/9$8%6%1&5)5)8%9%36<2?)4'8%9 6 :)6,3(4(;hv6>+1.1*3'2)/*.,0-3,5+4)0+5IIV_^^]gDK./-2,1,2,1,1,1+2'32188yu{~P^oz;C*0.-/3.5+1-0.0/2+3+///03?EԽKN*4 6$8'4&3)5(9&:)7EK[_-3#4(9(5'6(7(4'2-6=Emr02(.)0*/,/,/-0-0+3+5,7)/82WUʿb_vaioĪGL3615*0*1(/*1*2(3:A~VVЍhaihJJ+9&4-1+0-3-3-2-2-2(5*/0+:9~39'7$;'7,2-1*9(9(317w~17$3)7/8+4(7%7'3*03:jvAF,2)-+/,2,2-0-/,0+3,8-//)44Yhο``X`ǾmzfhCB75202237;DYdբKKfiovVX33%1(4,1-2-3-3-3-3,3&6).7/NOII,6"7$9+7.1.2*;(8*/59CN(5&4)6+3(8$9$5&1/95C47.2)3)5*4+3+1,/,/+5+2+,/*41^cۻZpUVOP悁݅ڕgpbl[UxsUZ4004,/),,1-2-2-1-1-1,1)4*,84ښ5<'4"7$9+7-3*5)7)4/5Za/7$2$5+3)8$:"7%5(6)8[g_b25*2)2'3(4*2,/--*-)1)2*0/.46R^ʭwDL~xhcLDȨS[NV33+/+5*+-.,2-1-1-0-0-1,1+167gh@M-:$4"6$8+7+6&7'3+26!6(6)7'7&7%6%5%4+4?J;:3/.-(.(4+3-1+5)3'1'1)3+3//4/B={{pHKklҵWYtlRGqnhoOODžz|CB87-0'1%4'5,2-2,3-1-0*.,1-4,4?<Ν.>*=%7%6'6(6*7'8$9(07::K$9'7)6)5(5(7(7(6'4,9jwnu:91.+/)3*4-1-5,2)/'.)0+2-00/26-8HVӚclCIgdΟa\WRǑqsLEfiKMw}KU*<-3,.*-+4)9*7+/,/,3-1-1-1,2-8.:~NY&5&7$5)8)6)6)6(8&7-3TZz%9%8'5)3+3,6+7+7'8!29>`d55,0)2)3,0.--.+0)2)2+2-2*3#4'5+169Ybԣp}RP\Smh֒螭|JKLKklؒ㧫㮰壤狉aYUQhfފ싚`lLPPWƀbg5=04+3&4'-+.,2-2+0*2,3,2,1+1,2,5.:Zgw*;&4&6*:)8*7)5(5'6)55:OY*:&4*6+5,4+4*5%9!616JHQY.2(0(3)10-1.00.2-3,1+1)1)2+1,0-2/86BQ]ג{tTRGIHI>B.63;2;5<6<2:/5(70==AFDa[ˇӶ[^<=/2,3.3/1,2(1%3$5%3)2-3410-+2"/%108af5D&5)3(6(9'8&5)5(4+605en0>*7'4'4'5)5*5%4(:*3/5ajJQ/.,.(1,2-2-2-2-2-1+0+0-1-1,1-3,4-7*54=GMp}ک提z~mkc^]W[X^adlx~֏۬nxDK7<15-1-3-10/2.00-.+-)-*--./00305)-*-15X]OU.:'8*4)7'9%8$4$1)6.7EFgs/9*6!4 8&8,4-4'3)7$4/?zQO4/,1&4'4'2)1+1,1-1-1-2-1,0,0,2.6*2%65+=5@VZҙEM4902.-,+*+,0.11/0/-2/.1*2)2*/--2'4*6/083a`bk/3+5):+5)7'8$6"2&3'6.9IO)549$9-401*3%8";$:/GL~{}MN5<-9$2!.$.'1+3-4-4,5"-(/8=|2>%9$8*6-3,6*7%6#4(6.:@Lx1>(6&4&4*5(5&9$8&5%0*89LJJ69.1*1*3*4+4-1-1,2-3-1-1-0*4(8)4*/+,,--0,4$5!7(86A[bїdq=G05/0+/*0)0(..2.0FI՚9?*3$8%;)6,0+5)6%6%4-98Aad44+2)< 7%7(8+7*4-9#6#;9Gei:@-3(0(2*3-1-1,3-4-4-2-1)2&4'3*0,..-/,/,(.%-*,,)1-85EFmrݫ]`;=34,/358:`dҿ9G.8-7'8(:)6)2)5'6%6)70:ryLI25$7 :#8*7/616,5%75-9BFIP16,2+0-1,0,2,3-4-3.20.3+2.01,4(7&7%6-5120113.003.20669KOЀݿlqNPOQː4>'7*:(6)7(6)5)5(5'6&6,9T^CK-6'2(6*;-;-4-0,3*9(4*54BEE6643-0,2+2,2/33321./-0-2+3(4&5&5*3-2,1-2-2-2-2-2/4-3.56>Ybٕ[d.9)7'8&8%7%6'5)5+5)6)5+4JUnuw|BB67/5+2)1)1*1+1-0-/-.,-,--.-/,0-2,1-2-2-2-2,1,1(-%,(/,38>-3*4)7(8'6&1&.)/-2,1-2-2-2-2-11112.5-7-7-5.2.1-4/426:>dihnXax֯Nc1F)=&6)8+80T]TV:;3514-3+2-3,2*1(3)4(0*1*1)3'5'6,7*8CRS_163310GLWd?Gej:783GL^myѴ{~6:,7(5'1-4,3+5)7'9)7)7)7*7*7*7*6.:FStŸyJP7<04+/,0-2+0-2-2,1,2+2*2+13069^k?D3032-4Xh>GT`FT2602\g=J589=\eҋ>K&5*=$8'9*7.4/2*4*5)5*6*6*7*6(4(3-89F]kkmEE87:8.2*1)1+5,3-/-+/*10:=^j243114;F[m5@br4<115;fv.4461:akJ.7/./.V`JUHUR`1131N[GW43-+DPYa;<`g:=@EWbӃ¼t`o;J%6#4)7*8*6*5(3*4*4*6*7(8$:%8#4(4(3(5)95?VWOS8722+1$2&5/:^x-?Rm.<59bp7@]l;C3/03fv5<1.85al?GV]KW12MXJVKJXVfiɠ@L;Hɸ`p1D':&7'6(6+7)4*4*5*7)8*:*7)4)1)1)3)5+403.5:F[lip9@-7,341V^ZjLe+?HTR`@L\h230,ITTd0./.MV׋T[mv9<55ao5G\n>OW`HIHFy{⮻4705}wKW0;+<(:)6)4*4*5*6*7,5+4*4*4)5)7)9*:)8&4&4'5/=>Mo°ZYF8:16;-3/9OW=@]gBK1015ap8C1/15ZjNX\f`h50KPWa;O]r6I[n3>2755:;OSчPR6140GFDX)=)9*7*4)5)5)6)6(6'7'8'8&7&7)5+4)7%5$5)8,6.4/K`m13/36=fp1:et9C15[h@ETaISKST_)5+2./1.4243/>8L/;2,4-,9yVe6D,:%4"2"1#5$7&8%8'7'4(3)3*2(3(5*7(2,000)5':+79A_fntX_PZ0;,85C_sRa.44-5+2*/,/.0+,'3'5)4/0..)5EUmz9I+<&6%5&6'6'6&5)6*8%5%8%7'7)6+6-5-5(5$5&5*6.93?=KgvX^:>29.7:>-1,5du6B^f@C38TbGUG[Pc>MYe-7)1(2*3,2-1-1-2-2-2-2-2-239Ӗ_lC4<3;-7(4&4&4'7(9&7%5%7#6!6"8 9#9%4*2049:PQ]_<;5195MRaoZmTiMX15-0+0(1*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2//72lsߌpz]fLWDO0:0:.:,:,;+=*=->5B=HFQYfn|XR=75;=M@W1>/203,1(2*3,2-0-1-2-2-2-2-2-2-0/.>E̴论ᨵۤפ֥֧تޯu~MJ:15627.3+2)3*4,2-0-1-2-2-2-2-2-2,1*/19q}dg:A.4+3)4*4,1-0-1-1-2-2-2-2-2,3(2(/CKUT76+.,248513102-3+3+1.2,/%,/4<@NY.30/10.2,4*4+5-1/-2/4:QUό6;+-&4%3&/(.-.45@Bdhզry-/&1%3'2,155KKӀܻJF.*(221;;_dϜ?573AN{}սz{3n;u\W5~p~$:ju]劢 Yley_q"KWoF\yG61)Yb``J3LןyK/Xz\Q 2' XutZk Ic2n490rB.gfv6riXE౷EY!)V!-}~Nm Mi ТI5!ˎ߾C{R!m͂ѱ- .y(/\q ~ս¦iN[xB:fG - *)똮kᤒ =9e Z eg%vUHEIbxvSUsaGq"RK-kK&ݰntL Vz9^-D-y;,*Wx?iJ(gg3`B;X ZbYat=tTG8P2f?'),l*Kft(ۮP\H"ux%Y.imiSRI"\QvDр?۱ XPrgzzDRCkDIpT6쏦:kƎRsyOaṗFq-XOE.Ԓ| /¦wg ;lt C}]Gif2eDA! XN'G "B&'sޖeu^ VTƖ,hps E" cw]SȁR:%&l 7;Ga!v=HR^^^pR"6,T .\ӹp/MG[t^"oll:qfqC-f^oLJ{(w6؟,)r#/vM2L,jlzgr=\N3t $`Q⚎HyYeG%6ϩZfօԊR^`8 wV-SL=4e5>ޞ"_Vk2=u#)riIGNJv#JլXڵK'Vy佮b*ٲs*<Y <[ Woi_&WT ,rcz9ŸKC*:G/ M;}fN*̂uܕ'B\yNEP/8BV㵆fm8#.|o/=5v*L:R-Gd%'kJ+j6iA1$C򜋈_rM5Er3Y=F|Au+ݴoǁE[V/:xj䉮xaB.^~(eʯ?U^V4!˱3> uJ׬*m8f8Q5lđ_K2gE/!%_ "J@O~Gzo"z[֒zD.D&l.JiQh*_RT5޼ .)RHPCİN$@|!8M}C=;ʓƃaS7`>ϟ'a49et6Q~PZpDŽSHQiT_p~v[SP킊( ZyT2%x>bBz%ۯؑ* ,r&<OLt=lʏ @%p\^3 P;ѯm) ܙ, FK/h 4s۞?p}S|V :B@~>@*@a:@kHYore5+(%f:E'#YhnzWKȀ bgw ΄Ąq:2hEz- ńd0勆GF#}چѕ|i0Ai;Drl,b)}!b i0`,/j3\}dUqm@hX;E쎨!ʾYᆭbz!V*92'Mc(G/m:p72i?8N"(^˚q96tHKDJ67*ɖN4VObow@ ̖[,6#IAicRC%3>okٹkdȘ؛\Ňℑlsa?= 5I-p(@H1u) P(:\.` ƪk.KOu%ϩ@X:3Om96˗hGP"PtWaD P;ˆF& @^@;5x~+Lx:ohX:`PR> T! Q3ɞ[zwoO+*JkKr󭷵\{!nMl7k 8 M]<D,v1 Li jic Τd1Z~ 44+MFiφ D-(|3/$wGɏ;F[sLp( h<+(@_%CrڰdRS5H0zp3m-}ʍǏYɤl[vP>+əPъoꪜCK`lBuؠ7/]~j̩GԄʊVUmgpsNGΉ][mXk#p vǡsESA=ˆE~3`d[mtW6!p6tՀ='T-/YA‡Q`ir+ .p&{{p=كRRQ g)7%[jh4ZZO\p+J,S Y`#w\wtR &@Y8=peĬԮ^g5*$Eço'{ܾbkXpŨ俽K+!`V 5>Y2Gb8/ EoX]d+5- KltO!r z]1,J a誖(OV9UU^^ N[13 /=;.k2>M`Nh&!5o[t{X%hP5఑-}ߤ_O&h1/ &%t1ˀubH"WMcci 봪_Ē5P&@l <@')o!=9zxdDP7+[4֯gBKW 7m<:#YzX8cb^c!]HpdU`4@Ft տj'7BxcQMMM=cC#~Ocha(he F 0;0tCt <=2%F_t5ޖ puw%!-*NYihʊhs[@p=[wZxvUnzH Z%{%ݗ6W^}TQ2t]pi}:Mn$/DA)KM4ǐ?= YK@O W'ȶ|?qwr&ExHǡ*<;g˜,[q_T-VlVL0>9p~"8IUX3(B MGxnb. 5-8;+JM^S- E/Td.v5$[ CZiBBغlvg{vY]MEe_kKӍV%ٕ`!g϶3Gy_YxoPBy*b^pu ș=c}a%I-]0 b;ZӆJ'/<) 2HAgMΗD|kohQ͕HΧQaK58>u&+ ^}3'"r Hռ/,76mPzRSÓM`DN$pz"x.>-0&ܕpB,j .YYQreW]#]t|HzߜO)4S b8$i(!kq-F!3>pt&`,@\o9{|IԙɶR>L<6-Yzq)y8+/3 O "gR~^l,h%(p(G tW_3 m'dxd,cPfQ8M3}Ѧ`% e`@/rܿ_j;%s9P%dP-ɶV#6,%$7T̉]nQ}ůcP~{5PO+//<.xmY C& W܎? V s?QZFkH?<.[/E=Ҧ(.雿xRKKp{`GpͪP.H? ĔDR818}g>'_@FP,L t?17P/tN2ӻw{`P| USAz˟qXXg2_j,|qɺRmyݠd1h+"2^-?CÏ^9$1T(9'YVW6n:{cldWOsL;*a!A-/ajm#s|jlsۤ^5fRT:ecٜ W֢ Cm̳hf^xj4D7ĉ ڕ%ңR$F&Yv=yo !|.@B "8Ex;މU_yT?}Xē#! ؼ%ZT|%_xfH$cEZI0߶_饱>8eUdB_Z7+*E,|VZ8rdO)9"<,.fKZ=8`F#DeӦ[9L c}'kފl2ث@rM0*iU7;:tgzvki$u]վz^ʿ8cm?m>`yt VwAYPY$ 4QuYF(2Ɛg>t6Cp psy$ފSFdQs^ImkgCT[z gO~lI`p0Nl/pep x3;_|iNx0AD>V7 cP D/fXzCA)*k|M !IhOZ~f9V+"B 6Jlr =uleU6*G ?,xMtㅩ,75,X?"г;qj`$b1>y~@(R־% dJ &"O1lV8J}TLW=D7F??9E58K,g#qBU}ek(CoѧvO&'|‰BH z@>`4)$r=7]}؞m?|@f{}?5 L6}gF.˒Vj,.{g,Qz! Mͥ"S۶ jVŕWE^4s)p%%["Z)PAp!, Ԋr{ p`w7((beȕL Tq 1ݢ~_3uIRj#c=Xط_uvaaNdO($ҢūnMa9[=(Qm1;R"Y"M!nk&W?ru }BYF'ǾmR0IȸKr\&UW˽-"9f_JO$Ph@+d;"s4F4PC3zxaK(ƮVq8aӬt4iY旴ιf; =Ss{k=*mzǵ|*/ R0idJCTBX|䷏F@Sf_yeVTIW?3."9|i 3 @H.\l ԤI%mR6K/i]yv؅B!s t=+Ey uuaItUy" bs=\ D9v3U3|!S04"飻﹯8{0x ' ?pĭrjOI*20LYr3z֬n #0MJP[QHP7lb?u*xOF?gĚlvJ+I&VF ;P01»w)~ *ZfǞ=؉,Ih_u͢<*[tgLnSbHr~2'("9960ޟs'𣏕Égzo;Ġf'b8|ˤO7X;t,JE) 猉_o?@tIȴ4@O:T’Bߚ?96'B\yR8Dv(̪!BIy92[ʆKLY] tDpkYN29t(u?Q"5?qPۈ+}JyhBHK# lJ+W#Gp db:!VCCBҶuqsl :qJ$w>`Ǐ |yݰX|.[=V:'']:VX}@ uS~+|ű߽آw]]~j'Zϸ(nⶁpfI@]ѴaiE6)ދ6t3肕rT*pݣ`*w)QBԾ}WNOw=/ٴqA;0Nk U.!ڷA1YđC<:Ž$ dlOOq_34<2@#ξؑϒ(/ 6:L: +r[?yFGMQBԒˮرW>p؝ҧ ڿT{bU9Aw `c(TBNԸszΗ>uoWΎoyA꯾v4E=>hZX}"Oq TRQ)G]P?ëpf41Tl$=wydZx:f">G.oCH; &9 BJbśHȯ)gjFÒ(9m&mɮܕ|) Ԋ mM^~4_V=QHP+-Y+|:H@p,t%.فR8ʯ[wDIizjW,fl;>#ADO ȎX2HԾʊҺF Z>i)#BZ@Ҽ;pgDLk?oL2M\p {O(8 0d9YhZIn1iїq e%H|'dGk߽7SG5SZ=zw j,R0ԀzD'"J=Ѿ/8ϾX~he;Og!G K@,_OLإjptS? gHh"ZpCh#ؔօCԛO 0x8 >F3 QITp|CO(vnPOCKw[`AYAK,AVXoʱ.ۀ.B0ߚ}"@qv`nrߑ|O 1!Dy<|"2"BbFƻ~Ƨ ?I1Fۏpd7E@lյucT d7Bcbǜ;2"XH!$xƀ8M$V?tI//,dr'^zA$j+nɫ.Z3G{{W|4h=b)X%ZS+К9Oو,$`23wcnV.a}0_PR:2f5J@Qte%N(*-h֌98[1L5hHcD_DFfI˖:: 2p1 % כ:z- ;L"A)0P +r=O?餓t(/\xSǎjUru-l?`xLóe[]XPol.aE~9^[` 4^x ""$"ڞ]J1PD!=ѕ0k4 DGE}dJ Ar*Jbs9p@- . hf!# 5DEo{kx&BARK YeK%Q6\ ~@d}}oQN Oĸ qWpF@I=4 K.(%ke3@O)>>;lxKJx*I1bY6@j{Iw},3 PCʺI:PЎD6 #4$ֲoO48$") ΘCÿP_8/qWR4m*g`} 8=Ʃ3uV(G$KVwjVQZьbgz6~Nd{Zo%R#'"nu\ HLBC^OآDZ7ŌT/&_Ӷa!љRZ'$ӌ\#=PdMD BZYxʣČRQRy8LI)[)-UX*F6ʓ&L =6|ZDļd6tp)0% qd.XUCzZϑ=l!W|1\\gDjq^3H/pȰU,uPIcLȣ@JHc*W:K %0$nּ`xj>K/H~EFg $g.Ȏ;Jͦ:ynjeeªKvgrqXAL(0#GHO.ZoVh^Q=Y1Bͥ3r@t zxy޴9bބŀ Esjd: `gHL"MiXoV4kn e|$Ejb!xê??X@*_S9w D2âQSFt@>I޵sTfigo[J6Qݴf78oڧo]W^RGX' N@AF2YOߔl8|:6 ާh Uz|bh)UU&=fiԝ /etg3'Y|ưNBRCD3xﯿB|π^PrxVY]ɒHCȕa($!x,Ja\X 7Ou'^>-E4䠎bbE;G?Xh|Ȱ&ױ;rj IQ]^ ^S-/(>"b&/h4/y d9wo<|B&*y~/eEDoȞP.}|"e#MIV֛?6Y0.k=1&m!XG2xXBE:z:.!C &)<4>;X? v fVF}%o?ķb([h#2'A]ziC̸0' 3KD3 4-) {R-J"Ka E* 2hz*Ǯe, 4XإW6]uR})ݡ\Ds7Xy"ԑ0E2l'Iơ:|( q %CK,X5PP_cv܏W F l;PE;l օ> d^-}Mvw;fX|hc*ȚR$֓֒ޅrPWSrL(Ʋ6m6 \R>½h}, !]Gj4da:+$>yr_80F9bd> C99<1a㺆}?6Nm_v9zMV><+,?mL :Ri=jzoPg.xtgf~?ɂ&3$\yL&Srx}!` J22F0t&A(NCIkMEm׮WqǏz@A IeMOc:"$p$|jx~!Sl?Lw6`$}q .m*mXyG+[d.yCOXa}hjFL9uhljۋ\JL129z B-B3mv~zx_эo|~4+ך@۬><:y lSvD vI#6W B~jƴ-.zJ 8s4-)]i'"3!u@/̞!t#- 'OڂbP1;c -OBG&NK~x'Tt; \A6M fTZ@@hbI$F! v{wA~7X:d}D o|2_w+++iYf>>*3PF)RGMRYY se€P~ʍǍ߲u@MM ں3T[nD=_^GMr!JϺmj#k\I41{^ehBm-( ij$vTH,B=pq*Q}c=yJH:[ !}-ӔcZYa+1p8,46r$2!Ո+, $ׁvg3/FDf0A)0aH1tp‹tn|+P1&8Z8Bgt w!W0*(FTW]QLJBku'aZÂ84Υ M@kxKL9 ?fMlߒʥG^&0{!sgs& <:g@ oHX*y#E`t<4\ CmgDLuѭPJ8 N4r^R%,[6/(ݏMe(sNXQ/Ǹ4 \*i1,feMXEkŒ:\Bu6D"e0\aط^U[]b m38csXogQ"XR|OlmRsYTD(]ZX 'Qbs4% ˪h{5SAZSsQռܖM#QT*Otu'|A5+tyۊ[m3>;xA;E]0SY&hrPP|c\~I DbGʊ+/ỷcSq0r$opدojf!a)ŴMѷ\OmL-wԘLCq5Qil* hYK*KxĮ}#:~p\[a`;i_5>8m6=Cm k/褴4C*•|7tz(jjXed~+APm̶ƸTROME7ɡ"8 f؝ sNfΉyg$4E{~^U%rF=UHPU9!.Ap3\Tqեf SMEЛJ|0Y.ӥMo`ka8*Mc4ڀ Ti'a1m0brv Ji?A'-/jAӛ``׈ZhiVng%U"GBȦ5~-ߏR91 s̄33G1p#7r[4u(h0A4}C 5f "d! &HDodTGK>td~BUc R9hQw׮tKuj[r fAoAhjG-^D[W]|8T82c"zQ0,$@X 9E@zK8/L1㯠8z;uOn0s0X(EBϐK"63A=I]^l-mw"&DTD ŋїH ; PCR}su﬽Ft'RiUunah23FjjD-$B H-+?|}Urȏq`ZNo#X7Dg/j]ʼnfX;gC$žFc/~;"W[ ta2{쀙lЏŸ!^ϊfƪ|$Y a!>KPN7nX#tK= I;F5"!L?n-g⹧ eQB8[֨s2%zM5T^}x dmHߵwϞ-W9J%%\,yw]Җ2h(Xe&z/l_p5 ҶOb@;9VAVs y*]7Oew (aM~7>CigNy3He)?:4q0ΌtlO| j 8ݞD[Gta}L!#g'Cɡ H&Fڜ5+V,Vg5q"R=?!6,^|t˶!CA-W^⋊׭f¹Zh4de^{e+bOu?hc RȚOgc_Ⱥ va`|wc[j.FXA (y*nuxm&bfF`6"u*!2`FǭG`Fp-Wּ:p/w,*i *hG:$--wnV|CŮo* *`1m|N>X/}Mݞ;~}BQJ(nwֿ 9^0웁4]4ñ yAb0O={JSZ!Piӕ :hFX%b檘jm {?+_qyɚube/G ( x8%t+8r0ۑZ }Hc]5;/:<&;aa`8pl DjjD9XsJ#UClD9p_=cs_RQAQ;T4 gӬ%&ƢksKa"9!|R%cz,oE*b JӿN@{@Ѿ+mPI;8ԩic04g$*@d2}12]9䭛'Gs)"sQ^qec%HoKQE³c-sFpnpwjlY뤌'exW~HnBu )J?i 68oa 0sK_fxl!~h9K WZt /L'n#vx#_0h qbc+ VME hP}lij{g.$Dj0m?hZp;6,. _䒷j%%ݻw^4.%hI3N: Ɠ=S]ak mZA1`O-31)@8dVѤ3tDH@MdߔnqJ%;ČmφUV a]*~㤃oK֯ ųw (el?r׼<1evIqdER@^ MDVʍeQnGІ:ugK`p$[ UY v򎚋kZ.X Ojӓq`d$8~5l+l # u;&8[ 0M(ť=3RPp r;B< ld?TH6z}%^\T˯] ӰՂ:aߜ3JgDl߹+_pY[Y)aw`Ϝ;{󝟁ha. ~y1כz^0@GRWHA0 -Sʃ Bh]rFpUHgl3>. h_*h ,zbn?<|")b!"IaE\i sAϦy@9ox_Zᎏus2S!q`߶ܥ FYpYcV$|hm_zpRbJ3s hp@q)~G`*ﻻ7rЎ, 8 Nh0JDh-p/|ΪDSE'?=\E.^b"3Ϥ1Y҂Aeox/ȹttwJʕ2B(G"PIx<31fnj15S@:Z֨kMQB Dβ-V= $_SV`(4Bt"Nx_w nV†`yCpP?FmGo{ug0Ag~x҉c*܍PojA"!,)'cn^[-oښ#NG`h1P$ TybUs]ԫ7 MrЁ0ŖIh`'!(:@GjcI,;I/F>o>09Ԍh,y٥M7("_7M}^PShNJk/5]Pa|EA+2&)tDAlq4%\Zt>DG171 6[rѡL*Q`He^JЄ"H.>DiOzVe0 7P7W;83g2Ol f$@Ej,)+Q`1ͼ52{&AV'$e/5MhcWՁq "qΫ[4l& 1XVma2(>@@9ma39̀滛14'h1 @S_|+3DH{ܲ-0yә D3R6!T#V)]/Td݉<s ,Z^_3k :v2ԌKَT3aKTtҬeL hT&8wg0$ ej$2+3rOf2ckLY m"N om;m[uBv.O*iPj5-oaߤ%Yz>{xA@fRQ[wJ*(>jL6& xWwiR:licEZ]x.&Lu^%l_}4A֟g뾷 ν,LeԱy%kop+*EҠ{o{vQ-ӒK; ZTUm`-Aq"Wepc&՛&V!Uv9hL%}8fD,a`ᖆ=8q=ZW4|uˌ``t9NCqV sdA0~ϞUd$Z+/_[GqB35,_h8C Y+-$@+Xk8KyÁ,h%30i)q̪-hcEz^ "? `HH߷ǷtxD2cƾ71j/; "h@0 Hf'7ٱYVM $ىF?_ZZa0@t"Ma_!d@aō7U]&>4DkB;US}㯼2y?/6@4gF ' AqqYv>H`R.mGo`TVFɎupVp@iƯ~!0Nd9"4i 3%D̈zi˃34GfZ q*`ĭlhd(8ʫ*NpFXՐ+,s0oI'zU$ D}8KOu!Lk 66#0΁穝7WCPjqK(%L3A,"P=~?Ѝdh(/=*3A3z$P>IUUv,1MIA%*Ji\b֥;b]P,īw1lb b{D iI#>ee|DNfۡE4R!8EC-0(|P]TA ~Xl';NʦPa&"PZH[S13ҡ] /_ɿ9TCKawighL(uBP #MjG 4;s>eq3y$/͆sRX5^kiVa)TZRuyۍq/eHh{h(b:иAv@6ok; &&& #Py^ϴ sKyYC7Gh9怢yHt^p%{~д {9C[ L!-;-lY`66T_[rVSDž#4#4 %؃Mw̰MښP{; S hKtwѷ{OT jiN\ײH TPZv;Cg(O2䝛H5gϼl/whR!<"($!]c'~ &l"cP)H4v!`|hšMJQ @=1Ƶhi@D3VDxLNONt.1iHZ5v* jl25Q>4X}fNTpq3ϟwլ@$)Tc` c;bs `Z ^gi:Ž?[dWC =(&z.q+0u֪Mk9!^gIs̈́CLtgGktXlPMZ]|iY4_sV]r[}PVb}$ {)"9h-{x4~`PC&$<3FXLPʳ([5@u]jKfn| x(bjG92 JihÉ=x%K͹r4Zvk^ӱDA7bYxu'RJعspue{}t8g#Q|G5 Cq8E a&;˝b]6R jf_ 7@3'B*.[W.55ap W]-y $tpv>1]njbMCg7_^C" AכdwfOKMg-t pz+W̾V@wD!>?nQ/o(-)CfIQ~%}K$pt;>sL?TpzOٺxΜOSөN\1K *U .lشW_gTY#sE$ogig>v|bSiѡlv Zh1@d}vlﳳ(ԣ Qϡi ޕ ,';RJq,֝"y#ai tk]ظf]d"L1'ADr;KғM36ԧ Z7ёcGKjaihx0@ DWdޙUOhG v&o# ȩR,J/RSWRhUѼL(.4}{){yμNڍ&uύ׻OBԉi+Hwv$:2=##< i4udSIeo"FIE@g^T1n Qki'6Zn(-OlyLǺ=A0[9NgGFꓓ ئ''tr9^BaDf_$"0)Ңʢ*"8ZV/i,#U*ib؎M9©# hj0iĂC (P26Ɯ"`i YD' ?d8S֟+?u (F OIENDB`CUMHURYET NVERSTESseherNormalTacettin Uredi23Microsoft Office Word@,@iT@7wK@ܦ~9` ՜.+,08 hp| ' CUMHURYDocumentSummaryInformation8 hCompObjrET NVERSTESCUMHURYET NVERSTES Title Konu Bal F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qs2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtHDA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj r Table Grid7:V0b/b .%Default 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmHphsHtHNP@N c Body Text 2CJOJQJaJmHsHtH H/!H cBody Text 2 CharCJOJQJtH ro2r + Gurup Basligi$99*$1$a$'5CJOJPJQJ_HaJmHsHtHf/Bf + Grup Yazi$99*$1$a$$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHT RT + No Spacing$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Z8pR^#'06CEx B d "\ NXb8><J X^ !"$%&()*+,-./123457DF:/Xb$vLĊ #XpH4b$삀~AC+j/@`(  C FA. S`TS`T#" `? c RA ??.!!S`TS`T!#" `?B S ?s@2C_GoBack )A9ip f Y\ !NOz{03JMdgns #02BENOYZsuwy%'.0]^+2RZadtw &>@^_vz [ \ C D R S ()/0yz >@rvGOXew{|BCEE. GOXew{|BCEE. v1ar`*(^`OJPJQJ^J.^`.^`.^`.pp^p`. ^ `.@ @ ^@ `. ^ `.^`.h^`OJQJo(hHh ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.1arWW8Num1 |{EWb3<^:>rD*We Jjm 2[LM$z!z#1z#.%Z6&Uv'v'k)lc3B7Q897>?E7*FcGB[KaMTQNiY ] c:4dPd%eEivikj4k p3ST}FoA\EZ',5Bq| yQS.1A+m~Y n&NTdF6FE>9I@ @ pUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7. [ @VerdanaG. Segoe UI SymbolK=  jMS Gothic-3 00007.*{$ CalibrioBitstream Vera SansTimes New Roman;WingdingsA$BCambria Math"[ uguK&!9` '9` '!r4 3qHP ?r2! xx CUMHUR0YET N0VERS0TES0seherTacettin Uredi