Back to Top
GENEL TANITIM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kalkınma Bakanlığı’nın AR-GE altyapı desteği programı kapsamında 2011 yılında alınan 'Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı(Proje No: 2011K120250)' konulu proje kapsamında kurulmuş olup laboratuvar alt yapısı 2015 yılında açılarak hizmete girmiştir. AR - GE altyapı desteği programı halen devam etmekte olup, merkez bünyesinde bulunan cihazlar; sağlık, kanser, yenilenebilir enerji ve mühendislik araştırmaları başta olmak üzere pek çok bilim dallarındaki araştırmalara hizmet edebilecek potansiyele sahiptir.

MİSYON: Cumhuriyet Üniversitesi ve bölgemizde AR-GE çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımak, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden, uluslararası fonlardan ve Avrupa Birliği proje sisteminden üniversitemizin daha fazla yararlanabilmesini sağlamaktır.
Üniversite, sanayi ve özel sektör işbirliğine katkı sağlamaktır. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmaktır.
Merkezin diğer hedefleri çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemektir. bir araştırma altyapısı oluşturarak, üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yüksek donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.

VİZYON: Ülkemiz ve halkın ihtiyaçları doğrultunda ileri seviyede bir AR-GE altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve bu alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktır.

HEDEFLER: Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı ve Faaliyet Alanları 19/8/2014 tarih 29093 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmeliğin 5.maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

 1. Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere yapılan araştırmalara ve kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarının çözümüne destek olmak,
 2. Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme veya mamulün üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve teknikleri tespit etmek, pilot tesisler kurmak,
 3. Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak,
 4. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,
 5.  Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,
 6. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek,
 7. Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,
 8. Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri seviyede bir araştırma altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek, bu alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmak,
 9. Pazarın talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarım geliştirmek, Türkiye’nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve Merkez imkanlarını kullanarak ileri araştırma projelerini desteklemek,
 10. Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde yayınlamak için çaba harcamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
 11. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını hizmet alımı kapsamında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak,