question_answercutam@cumhuriyet.edu.tr perm_phone_msg(346) 219 10 10
Cumhuriyet Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak, üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yüksek donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.
Cumhuriyet Üniversitesi ve bölgemizde AR-GE çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımak, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi diğer kamu kurumlarının verdiği proje desteklerinden, uluslararası fonlardan ve Avrupa Birliği proje sisteminden üniversitemizin daha fazla yararlanabilmesini sağlamaktır. Üniversite, sanayi ve özel sektör işbirliğine katkı sağlamaktır. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmaktır. Merkezin diğer hedefleri çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemektir. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için etkin ve verimli araştırma imkanları ile araştırma ortamları hazırlamaktır.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelecek analiz ihtiyaçlarını hizmet alımı kapsamında gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamaktır.

Ülkemiz ve halkın ihtiyaçları doğrultunda ileri seviyede bir AR-GE altyapısı kurmak, yüksek düzeyde araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler geliştirmek ve bu alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktır.