Back to Top
CÜTAM Müdür Yardımcısı öğretim üyemiz Doç. Dr. Ali ÖZER, projesiyle Amerika'da 1 yıllık burs elde etti.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. bölümünde görevli ve CÜTAM Müdür Yardımcısı öğretim üyemiz Doç. Dr. Ali ÖZER, TÜBİTAK BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu 2020 yılı 1. dönem başvurusu kapsamında, ABD’nin Purdue Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümünde 1 yıllığına " FeCr Alaşımlarında Farklı Cr Oranlarıyla Dislokasyon Dinamik Simülasyonu, AFM ve Nanoindentasyon Sertliği ile Mekanik Özellik İlişkilerinin İncelenmesi " başlıklı projesiyle 1 yıllık burs kazanmıştır.

Kendisini kutlar başarılarının devamını dileriz. İlgili projenin kısa özeti; Nükleer enerji kullanarak elektrik üretimi, kaynak çeşitlendirmesi, sistem güvenliği, ithalat bağımlılığı ve teknoloji açısından önem kazanmaktadır.

Malzemelerin mikro ve makro özelliklerinin karşılaştırılması ve Dislokasyon Dinamik Simülasyonu yapılması ile malzemelerde iyon ışımasına karşı hangi derinlikte atom boşluğu olacağı ve malzemelerin mukavemetlerindeki farklılıklar ile dislokasyon etkileşimleri, metaller için büyük önem arz etmektedir. Oksit dispersiyonu ile sertleştirilmiş alaşımlar (ODS alloys) bir metal matriste çok iyi disperse edilmiş ince oksit partiküllerinden oluşur.

Bu alaşımlar genellikle, yüksek sıcaklıkta çalışan türbin kanatları, ısı değiştirici borularda kullanılmakla potansiyeline sahiptirler. Son 50 yıl içinde, nükleer enerji uygulamaları için FeCrAl alaşımlarının ticari ölçeklenmesine başlanması, tasarlanması ve geliştirmesi sürdürülmüştür. Bu çabalar, FeCrAl alaşımları için malzeme özellikleri ve proses bilgisi üzerine kapsamlı biçimde çalışılmamıştır Nükleer enerji uygulamaları için FeCrAl alaşımları, oksit dispersiyonu ile güçlendirilmiş alaşımlar henüz yeterince incelenmiş değildir.

Ayrıca bu malzemelerin irradyasyondan önce ve sonraki durumlarında Dislokasyon Dinamik Simülasyon modellemeleri de yapılarak malzemelerin oluşan atom boşluklarından akma mukavemeti, sertlik, çekme mukavemeti, elastik modülü değerlerinin farklılaşmasının dislokasyonların hareketlerini nasıl ve hangi mekanizma ile engelledikleri de literatürde ilk defa modelleneceği için yine özgünlüğü sağlamaktadır. AFM, SEM-EBSD ve TEM analizleri ile mikro çekme testleri yapılıp hem deformasyon özellikleri hem de elastoplastik özellikler ortaya koyulacaktır.

Bu ve benzeri testlerle yapılacak analizlerden birçok yüksek etki değerli yayın ve ileride yapılması planlanan nükleer reaktör veya uzay-uçak yapıları için bilgi birikiminin ülkemize kazandırılması planlanmaktadır.