Back to Top
ANALİZ TALEP FORMLARI
Sıra No Analiz Adı Analiz Sorumlusu
1 Yarı iletken karakterizasyon İndir
2 XRF İndir
3 UV Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
4 UHPLC Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALP İndir
5 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ÇETİNTAŞ İndir
6 Su Analizi Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
7 Saf Su Talep Formu Kimyager Serhat ÖNER İndir
8 RESS İndir
9 Q-TOF LC-MS Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
10 Polarimetre Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
11 PCR İndir
12 Ön Hazırlık Laboratuvar Cihazları Serhat Öner, Ayşe Nur Pektaş İndir
13 Öğütücü İndir
14 Otoklav-Sterilizasyon Kimyager Serhat ÖNER İndir
15 Nükleik asit izolasyonu Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur PEKTAŞ İndir
16 NMR Öğr. Gör. Halil İbrahim Çetintaş, Dr.Öğr.Üyesi Ebru Yabaş İndir
17 Mikroplaka okuyucu Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
18 Mikrobiyoloji Laboratuvar Cihazları Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur PEKTAŞ İndir
19 Mikro Raman Cihazı Doç. Dr. İsmail ALTUNTAŞ İndir
20 Mastersize Öğr. Gör. Ayşe Nur Pektaş, Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger Özbek İndir
21 Kalorimetre İndir
22 İyon Kromotografi Anyon analizi Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
23 İnkübatör Kullanımı Kimyager Serhat ÖNER İndir
24 İnce Film Karakterizasyon Sistemi (Langmuir-Blodgett) İndir
25 Isıl buharlaştırma, DC Magnetron Söktürme, RF Magnetron Söktürme Prof.Dr. Ebru ŞENADIM TÜZEMEN İndir
26 ICP-MS Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
27 HPLC Kurs Başvuru Formu Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALP İndir
28 Hemodiyaliz Su Analizi Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
29 GPC Öğr.Gör. Ayşe Nur Pektaş, Öğr. Gör. Dr. Dilara Ülger Özbek İndir
30 Geniş Spektrumlu Yüksek Çözünürlüklü Fotolüminesans Spektrometre(PL) Doç. Dr. İsmail ALTUNTAŞ İndir
31 GC-MS Kurs Başvuru Formu Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALP İndir
32 GC Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALP İndir
33 FT-IR Öğr. Gör. Hasan PINAR, Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim ÇETİNTAŞ İndir
34 Floresans Spektrofotometresi Öğr. Gör. Hasan PINAR İndir
35 Fiziksel-Kimyasal Analizi Kimyager Serhat ÖNER İndir
36 Etüv Hizmet Kimyager Serhat ÖNER İndir
37 DSC Öğr. Gör. Dr. Mustafa DEMİRALP İndir
38 C.elegans Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BERK İndir
39 Biyoinformatik İndir
40 BET İndir
41 AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI Kimyager Serhat Öner, Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
42 AŞINMA TEST CİHAZI İndir
43 Antioksidan Kapasite Testi Analizi Öğr. Gör. Dr. Dilara ÜLGER ÖZBEK İndir
44 Agaroz Jel Elektroforezi Analizi Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur PEKTAŞ İndir
45 -80 Dondurucu Kullanım hizmet formu Kimyager Serhat ÖNER İndir
Toplam 45 Analiz