Back to Top
ANALİZ TALEP FORMLARI
Sıra No Analiz Adı Analiz Sorumlusu
1 Yarı iletken karakterizasyon İndir
2 XRF İndir
3 UV Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
4 UHPLC Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
5 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Halil İbrahim ÇETİNTAŞ İndir
6 Su Analizi İndir
7 Saf Su Talep Formu Öğr. Gör. Ayşe Nur Pektaş İndir
8 RESS İndir
9 Q-TOF LC-MS Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
10 Polarimetre Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
11 PCR İndir
12 Öğütücü İndir
13 Nükleik asit izolasyonu Öğr. Gör. Ayşenur Pektaş İndir
14 NMR Öğr. Gör. Halil İbrahim Çetintaş, Dr.Öğr.Üyesi Ebru Yabaş İndir
15 Mikroplaka okuyucu Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
16 Mikro Raman Cihazı Dr.Öğr.Üyesi İsmail Altuntaş İndir
17 MASTERSİZER Öğr. Gör. Ayşe Nur Pektaş, Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger Özbek İndir
18 LANGMUIR-BLODGETT İndir
19 KALORİMETRE İndir
20 İyon Kromotografi Anyon analizi Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
21 Isıl buharlaştırma, DC Magnetron Söktürme, RF Magnetron Söktürme Prof.Dr. Ebru Şenadım İndir
22 ICP-MS Öğr. Gör. Dr. Dilara Ülger İndir
23 HPLC Kurs Başvuru Formu Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
24 GPC Öğr.Gör. Ayşe Nur Pektaş, Öğr. Gör. Dr. Dilara Ülger Özbek İndir
25 Geniş Spektrumlu Yüksek Çözünürlüklü Fotolüminesans Spektrometre(PL) Dr.Öğr.Üyesi İsmail Altuntaş İndir
26 GC-MS Kurs Başvuru Formu Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
27 GC Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
28 FT-IR Hasan Pınar, Halil İbrahim Çetintaş İndir
29 FLORESANS SPEKTROFOTOMETRESİ İndir
30 Fiziksel-Kimyasal Analizi Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
31 Etüv Hizmet İndir
32 DSC Öğr. Gör. Mustafa DEMİRALP İndir
33 C.elegans Şeyda Berk İndir
34 Biyoinformatik İndir
35 BET İndir
36 AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
37 AŞINMA TEST CİHAZI İndir
38 Antioksidan Kapasite Testi Analizi Öğr. Gör. Dr.Dilara Ülger İndir
39 Agaroz Jel Elektroforezi Analizi Öğr. Gör. Ayşenur Pektaş İndir
40 -80 Dondurucu Kullanım hizmet formu Öğr. Gör. Ayşenur Pektaş İndir
Toplam 40 Analiz