Back to Top
İdari Personel
Ünvanı Adı Soyadı Görevi E-Posta Dahili Sosyal Medya
Şube Md. Cevdet Gengörü Şube Müdürü benbasbakanken@hotmail.com 5779
Memur Mesude Kartal Veri İşletmeni mesudekartal@cumhuriyet.edu.tr 5769
Sıhhi Tesisatçı Oğuz Kurt Kaloriferci 5660
Diğer Mustafa Çolak Hizmetli 5650
0346487xxxx (Doğrudan ulaşmak isterseniz, xxxx yerine dahili numarayı yerleştiriniz.)