Back to Top
İdari Personel
Ünvanı Adı Soyadı Görevi E-Posta Dahili Dahili QRcode
Profil Resim Şube Md. Cevdet Gengörü Şube Müdürü benbasbakanken@hotmail.com 5779 Telefon QR
Profil Resim Kimyager Serhat Öner Veri İşletmeni soner@cumhuriyet.edu.tr 5754 Telefon QR
Profil Resim Memur Mesude Kuzucu Kartal Veri İşletmeni mesudekartal@cumhuriyet.edu.tr 5773 Telefon QR
Profil Resim Sıhhi Tesisatçı Oğuz Kurt Kaloriferci 5660 Telefon QR
Profil Resim Diğer Ferhat Devrim Hizmetli 5650 Telefon QR
0346487xxxx (Doğrudan ulaşmak isterseniz, xxxx yerine dahili numarayı yerleştiriniz.)