Back to Top
İdari Personel
Ünvanı Adı Soyadı Görevi E-Posta Dahili Sosyal Medya
Şube Md. Cevdet Gengörü Şube Müdürü benbasbakanken@hotmail.com 5779
Şube Md.Yrd. Kenan Metinoğlu Şube Md.Yrd. kmetinoglu@cumhuriyet.edu.tr 5780
Sıhhi Tesisatçı Oğuz Kurt Kaloriferci 5660
Diğer Utkucan Topçu Hizmetli aaa@gmail.com 5650