Back to Top
(CÜTAM) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru YABAŞ, TÜBİTAK COST Aksiyonuna Türkiye’den Çalışma Grubu Üyesi (WG) olarak atandı.

Bilim ve Teknoloji de Avrupa işbirliği için oluşturulmuş bir kuruluş olan COST (European Cooperation in Science and Technology)’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projeleri yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş aksiyonlara dâhil olmalarını sağlayarak belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Pek çok ülkenin bir araya geldiği COST aksiyonlarında yer alarak, bilimsel araştırmalar yapmak, işbirlikleri sağlamak ülkemizin de belli alanlarda gelişimine katkılar sağlayacaktır. Aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Amerika, İsveç, Portekiz olmak üzere 32 ülkenin yer aldığı bu aksiyon, alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, TÜBİTAK COST Programı’nın “High-Performance Carbon-Based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications” Aksiyonuna Türkiye’den Çalışma Grubu Üyesi (WG) olarak atanan Dr.Öğr.Üyesi Ebru YABAŞ, bu çalışmalar ile fen bilimleri alanında fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesine yönelik ülkemizin bilimsel gelişimine katkılar sunacaktır.

Akademisyenimize çalışmalarında başarılar dileriz. Üniversitemizin fen bilimleri alanında uluslararası platformda işbirlikleri sağlamak, ortak projeler yapmak ve merkezimizin güçlü altyapısının tanıtılmasına da katkı sunabilmek için CÜTAM olarak bu tür çalışmaları teşvik etmekteyiz. Bu konuda desteklerini hiçbir zaman esirgemeden teşvik eden CÜTAM Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet ŞİMŞİR ve Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Alim YILDIZ hocamıza teşekkürlerimizi sunarız.