Back to Top
Analiz İşleyiş Süreci

ANALİZ İŞLEYİŞ SÜRECİ

1.      BAŞVURU

·         Numune Kabul Şartları göz önüne alınarak Analiz Talep Formu  ıslak imzalı şekilde numuneler ile birlikte gönderilir. Numuneler kargo aracılığıyla ya da elden teslim edilebilir.

·         Kargo ödemeleri başvuru sahibine aittir.

·         Analiz talep formunda talep eden kişi/kuruluşun tüm bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı ve varsa e-posta adresi) verilmelidir. Analiz talebi için doldurulan form CÜTAM ve başvuru sahibi arasında yapılan sözleşmedir. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2.      NUMUNE KABUL

·         Numune kabul koşulları ve uygunlukları değerlendirilir.

·         Analizi talep eden, Analiz Talep Formunu doldurarak web sitesinde (cutam.cumhuriyet.edu.tr) yayınlanan Numune Kabul Şartları’ nı okumuş ve kabul etmiş olur.

 

3.      ANALİZ SÜRECİ

·         Analizler cihaz yoğunluğuna bağlı olmakla birlikte 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Analiz ile ilgili gerektiğinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

·         Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi durumunda CÜTAM sorumlu tutulamaz.

·         Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda analiz talep eden kişi/kurum yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir.

 

4.      HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

·         Hizmet bedelinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (TR63 0001 0015 0739 8770 6050 35) hesabına yatırılarak dekontun cutam@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

·         Güncel fiyatlar CÜTAM web sitesinde ilgili başlık altında verilmiştir.

·         Ücretler KDV hariç verilmiştir.

·         Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için proje bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması gerekmektedir.

·         Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

·         Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler; yönetim kurulunda belirlenmiş ücretler karşılığında Merkezde analiz yaptırabilmektedirler.

 

5.      SONUÇ RAPORU

·         Analiz sonuçları e-posta yoluyla tarafınıza iletilir. Analiz sonuçları ayrıca ıslak imzalı şekilde istenmesi halinde birimimize iletilmelidir.

·         İadesi istenen numunelerin Merkezimizdeki saklama süresi 1 (bir) aydır. Bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler uygun koşullarda imha edilir.