İçeriğe geçin

ICP-MS

_ICP_MS_iCAP
Marka: Thermo Scientific
Model: iCAP Q

Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer (ICP-MS), katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Analiz edilmek istenen örnekteki elementler ICP de iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektroskopisine gönderilirler ve burada kütle/yük oranlarına göre ayrılarak ölçülmektedirler. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliği sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, başta metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.